Twitter Facebook Instagram Youtube

La Guàrdia Urbana de Badalona ha aixecat més de 1500 actes administratives per incompliment del decret que regula l’estat d’alarma

La Guàrdia Urbana de Badalona ha aixecat més de 1500 actes administratives per incompliment del decret que regula l’estat d’alarma.

Des del passat 15 de març la Guàrdia Urbana estableix controls de vehicles i persegueix les conductes a la via pública contràries a les normes de confinament decretat per les autoritats

La Guàrdia Urbana de Badalona ha aixecat 1.503 actes administratives a persones que incomplien les mesures acordades pel Real Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la pandèmia de la COVID-19.

Les actes administratives per no seguir les restriccions de l'estat d'alarma de la Guàrdia Urbana de Badalona s’han efectuat tant a conductors de vehicles que ho feien sense tenir autorització o de manera motivada, com a persones a la via pública que incomplien les normes i posaven en risc les mesures sanitàries. Durant els primers dies també es van estendre actes relacionades amb infraccions a l’estat d’alarma a bars i establiments que treballaven de manera fraudulenta a porta tancada.

Una part important de les intervencions de la Guàrdia Urbana durant aquests primers quinze dies des de l’estat d’alarma pel coronavirus han tingut lloc en els controls a vehicles que s’intensifiquen durant la vigília i els caps de setmana. Pel que fa a les actes aixecades a la via pública les causes més habituals són caminar o asseure més de dues persones, incomplint les normes de distanciament social i els desplaçaments que no es troben justificats a cap dels supòsits com, per exemple, la compra de productes de primera necessitat o productes farmacèutics, passejar el gos o per causa de força major.

Quadre amb el dia i el nombre d’actes aixecades a persones que no respectaven l'ordre de confinament

Dia

Número actes administratives

15

8

16

11

17

106

18

126

19

122

20

115

21

165

22

118

23

126

24

80

25

77

26

95

27

134

28

132

29

88

Total

1503

Les diferents actes administratives aixecades per la Guàrdia Urbana de Badalona, com la resta de les policies locals de Catalunya, mentre duri l’actual estat d’alarma s'envien a les Àrea Bàsica Policial (ABP) de Mossos d’Esquadra i, posteriorment, des de la Direcció General de la Policia de la Generalitat s’envia al Ministeri de l’Interior, des d’on les actes derivaran, si s’escau, en les corresponents sancions. Les persones afectades podran recórrer les multes per via judicial. Els imports de les sancions dependrà de la norma que es consideri que s’incompleix, tot i que podrà anar des dels 100 euros, per sancions lleus, fins als 600.000 euros per a infraccions molt greus quan l’incompliment o la desobediència suposi posar en perill la vida d’altres persones, com recull la Llei de Seguretat Ciutadana.

L'alcalde de Badalona, Álex Pastor, ha assenyalat que: "Des de l'inici de l'estat d'alarma només la Guàrdia Urbana de Badalona ha aixecat un total de 1503 actes administratives per incomplir les restriccions del confinament. Hem de ser responsables i conscients del que està passant. A Badalona, cada dia mor gent pel coronavirus, i no ha deixat d'augmentar el nombre de persones contagiades que ens arriben als hospitals". En aquest sentit l'alcalde afegeix que: "el problema, no és només que en sortir al carrer et puguis contagiar, és que tu, sense saber-ho, ens encomanis a la resta. Els nostres agents de policia estan controlant el confinament el màxim possible, però no ens hi sortirem si no posem tots de la nostra part".

Badalona, 30 de març de 2020