Twitter Facebook Instagram Youtube

L'alcalde de Badalona proposa a la Generalitat la creació d'una línia d'ajuts per a les famílies que no poden fer front al pagament del lloguer a conseqüència de l'estat d'emergència

L'alcalde de Badalona proposa a la Generalitat la creació d'una línia d'ajuts per a les famílies que no poden fer front al pagament del lloguer a conseqüència de l'estat d'emergència.

També proposa que es flexibilitzin els requisits per accedir a les prestacions d’especial urgència perquè puguin arribar a més famílies

L’alcalde de Badalona, Álex Pastor, s’ha adreçat oficialment aquest divendres, 27 de març de 2020, al conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, per proposar a la Generalitat la creació d’una línia d’ajuts econòmics específics per a totes aquelles persones que hagin vist afectats els seus ingressos com a conseqüència de l’estat d’emergència i que, temporalment, no poden fer front al pagament del lloguer dels seus habitatges.

Álex Pastor considera que: “Atesa la situació de vulnerabilitat en la què malauradament quedaran moltes famílies, creiem oportú que des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya s’implementin noves mesures per fer front a aquesta situació”.

En la seva petició, l’alcalde de Badalona indica que a conseqüència de l’estat d’emergència causat pel coronavirus, un gran nombre de persones s’han quedat sense feina, o bé han estat afectades per un expedient de regulació, o bé són autònoms que han cessat el seu negoci, o han vist afectats els seus ingressos per la disminució considerable de la seva activitat. I afegeix que conseqüentment, aquest fet sobrevingut ha comportat la impossibilitat de moltes famílies a poder fer front al pagament del lloguer.

A més de proposar la creació d’una línia d’ajuts per fer front al pagament del lloguer, l’alcalde de Badalona fa una segona proposició per tal que es puguin flexibilitzar els requisits d’accés a les prestacions d’especial urgència ja existents, o perquè es contemplin uns d’especials, si fos necessari, per tal que aquestes prestacions puguin arribar a més famílies.

Álex Pastor finalitza la seva petició oficial demanant tota la mobilització possible de recursos econòmics per a aquestes noves línies d’ajuda.

Badalona, 27 de març de 2020