Twitter Facebook Instagram Youtube

El dimarts 17 de març, dues sessions extraordinàries del Ple de l’Ajuntament de Badalona

La primera sessió començarà a les 10 hores i la segona a les 12 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà aquest dimarts, 17 de març, a les 10 hores i les 12 hores, respectivament, dues sessions extraordinàries.

Primera sessió extraordinària

A les 10:00 hores se celebrarà una sessió extraordinària del Ple al Saló de Sessions de la Casa Consistorial a petició de la quarta part del nombre legal de membres de la Corporació, d’acord amb l’article 33.3 i l’article 35.5 del Reglament Orgànic Municipal

ORDRE DEL DIA

Primer. Condemnar rotundament les agressions racistes que s’han produït a la nostra ciutat en aquests dos mesos del 2020 i acordar que cap membre d’aquest Consistori farà declaracions que incitin al racisme i a la xenofòbia.

Segon. Convocar el Pacte per la convivència en les diversitats per elaborar un nou pla de convivència partint de l’experiència dels diferents governs municipals en el que es concreti tant les actuacions municipals com les de les diferents organitzacions i entitats culturals, socials, del lleure, veïnals i esportives de la ciutat.

Tercer. Donar compte de l’estat d’execució i continuïtat de les accions que estaven previstes i en marxa al Pla de Convivència i Civisme del PAM 2016-2019, així com de les subvencions de la Diputació de 2018 que han estat retornades.

Quart. Demanar que se’ns informi si s’ha obert una investigació sobre els fets i si s’ha obert causa judicial, en cas que no s’hagin fet els tràmits pertinents exigim que l’Ajuntament promogui el procediment i es personi com a acusació popular.

Segona sessió extraordinària

A les 12 hores tindrà lloc la sessió extraordinària del Ple al Saló de Sessions de la Casa Consistorial a petició de la quarta part del nombre legal de membres de la Corporació, d’acord amb l’article 33.3 i l’article 35.5 del Reglament Orgànic Municipal.

ORDRE DEL DIA

Primer. Informe de l’alcalde de Badalona, senyor Àlex Pastor López, explicant els motius que justifiquen la seva absència al capdavant de l’equip de coordinació d’emergències municipal per anar al gimnàs després d’haver estat descansant tota la nit.

Segon. Explicació pública per part de l’alcalde de per què s’ha amagat a la ciutadania i als grups municipals representats al Ple Municipal els resultats de l’enquesta sobre serveis públics corresponent a l’any 2019.

Tercer. Dimissió immediata de l’alcalde de Badalona, senyor Àlex Pastor López, per la seva irresponsabilitat, la seva mala gestió en el lideratge del Govern municipal, per amagar informació rellevant als grups municipals i la ciutadania i per no estar capacitat per seguir exercint l’Alcaldia de la ciutat de Badalona.

Badalona, 11 de març de 2020