Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció sobre el transport ferroviari de rodalies

Moció sobre el transport ferroviari de rodalies

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 25 de febrer una moció sobre el transport ferroviari de rodalies.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER. - L'Ajuntament de Badalona denuncia la manca d'inversió a la xarxa de rodalies i el gran dèficit, que s'ha fet crònic, i posem de manifest que només amb voluntat política es pot solucionar aquesta greu situació.

SEGON. - Sol·licitem al govern de l’Estat que faci efectiu el traspàs del servei de rodalies al govern de Catalunya, per tal de poder prestar el servei de qualitat que la ciutadania mereix, i que millori urgentment la xarxa ferroviària de Rodalies i materialitzi totes les inversions necessàries no efectuades fins el moment per Adif.

TERCER. - Sol·licitem a l'empresa estatal ADIF que es portin a terme totes aquelles actuacions que siguin necessàries per garantir la seguretat de tota la infraestructura i reclamem que l'Estat espanyol, i en concret al Ministeri de Foment, faci les inversions necessàries a totes les línies de Rodalies.

QUART. - Reclamem que la Generalitat sigui convidada i present en el Comitè Rector Estratègic del Pla de Rodalies (Comitè on només hi ha membre de Renfe i d’Adif), creat amb l'objectiu d'establir les directrius del Pla, i fer el seguiment dels treballs i facilitar la coordinació amb les administracions competents.

CINQUÈ. - Acordem comunicar aquests acords a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats, al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Ministeri de Foment i a la ciutadania a través dels mitjans de comunicació municipals.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES i Guanyem Badalona en Comú. Els grups del Partit Popular i el PSC s’han abstingut.

Badalona, 26 de febrer de 2020