Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per afrontar l'emergència habitacional i l'exclusió residencial

Moció per afrontar l'emergència habitacional i l'exclusió residencial

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 25 de febrer una moció per afrontar l'emergència habitacional i l'exclusió residencial.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- Establir els mecanismes i dotar dels recursos necessaris per a realitzar un seguiment de tots els procediments judicials de demanda de desnonament, per a comprovar l’estatus de qui demanda i assegurar que compleixi el que preveu el Decret Llei.

SEGON.- Redactar un reglament, d’acord amb l’esmentat decret llei, que estableixi la fórmula per aplicar, quan pertoqui, les sancions previstes.

TERCER.- Traslladar aquesta moció la Plataforma d’Afectats per la Crisi, Plataforma d’Afectats per les Hipoteques, Plataforma Sant Roc Som Badalona i la resta d’entitats i organitzacions representades en el Consell Municipal de l’Habitatge.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i el PSC. El Grup Municipal del Partit Popular s’ha abstingut.

Badalona, 26 de febrer de 2020