Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per afrontar la situació d'emergència a l'escola pública de la ciutat de Badalona

Moció per afrontar la situació d'emergència a l'escola pública de la ciutat de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 25 de febrer una moció per afrontar la situació d'emergència a l'escola pública de la ciutat de Badalona.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER. - Que els grups polítics municipals amb representació al Parlament de Catalunya es comprometen a que els seus grups parlamentaris incloguin, en els pressupostos 2020 que s’han d’aprovar al Parlament, les partides necessàries per a les construccions pendents a la ciutat.

SEGON. - Que les dues administracions públiques responsables, el govern de la ciutat i el de la generalitat de Catalunya, facin pública la concreció del conveni, segons el qual l’ajuntament avançaria la inversió per la construcció de centres educatius a la ciutat, amb el detall de les partides i l’acord concret que correspongui a aquest conveni.

TERCER. - Des de la valoració positiva dels instituts escola, exigim al govern de la Generalitat de catalunya la participació de la ciutat, a través del CEM i del govern municipal, en la seva planificació, la valoració del seu imparte en el mapa escolar i en la lluita contra la segregació, i reclamem l'adequació dels centres escolars per oferir una educació de qualitat homologable als altres centres educatius que imparteixen les mateixes etapes.

QUART. - Que l’Alcalde convoqui i presideixi un CEM extraordinari per consensuar una posició unitària de tota la comunitat educativa per fer front als problemes que l’educació pública té plantejada la ciutat de Badalona i assumir els acords d’aquesta moció.

CINQUÈ. - Que es concreti una Reunió conjunta al Parlament de catalunya amb representants dels grups municipals, parlamentaris i FAMPAS Badalona per planificar les inversions vinculades als pressupostos 2020, 2021, 2022, etc.

SISÈ. - Fer arribar aquesta MOCIÓ a tots els membres del CEM, a FAMPAS Badalona, a la FAVB, al President del Parlament de Catalunya, a tots els grups parlamentaris i al Conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 26 de febrer de 2020