Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció de rebuig a la supressió dels Jutjats de Violència contra la Dona

Moció de rebuig a la supressió dels Jutjats de Violència contra la Dona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 25 de febrer una moció que presenten els grups municipals Badalona en Comú Podem i Socialista de rebuig a la supressió dels Jutjats de Violència contra la Dona.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER. - L'Ajuntament de Badalona sol·licita, al Ministeri de Justícia de l’Estat Espanyol i la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la no supressió i trasllat del jutjat de violència sobre la dona dels Jutjats de Santa Coloma de Gramenet a Badalona, tal com es proposa al document de “Comarcalització dels Jutjats de Violència sobre la Dona” del Tribunal de Justícia de Catalunya a data de l’1 d’octubre del 2019.

SEGON. - L'Ajuntament Badalona sol·licita a les mateixes institucions la proposta d'afavorir i augmentar els recursos i mitjans per facilitar I'accés de les víctimes de la violència de gènere a l'empara judicial, i que aquest extrem en el cas de l'àmbit judicial implica aproximar els òrgans judicials a les víctimes.

TERCER. - En el cas que s'acabi aprovant aquesta reforma de planta judicial, I'Ajuntament de Badalona es compromet a vetllar perquè les víctimes gaudeixin de la millor atenció possible i el màxim acompanyament i suport psicològic possible.

QUART. - Traslladar aquests acords de Ple al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a la Delegació del Govern de Catalunya, al Govern de l’Estat Espanyol, als grups polítics del Congrés, Senat i Parlament de Catalunya al Col·legi de l’advocació de Barcelona i a les entitats municipalistes de Catalunya.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 26 de febrer de 2020