Twitter Facebook Instagram Youtube

Badalona aprova inicialment el projecte d’implantació d’un carril bici entre el carrer Prim i Montgat

Badalona aprova inicialment el projecte d’implantació d’un carril bici entre el carrer Prim i Montgat.

L’àmbit d’actuació del projecte comprèn els carrers de Sant Bru i de Pomar de Baix i el tram de la carretera de Mataró situat entre el carrer Torrent de Vallmajor i la carretera de Tiana

L’Ajuntament de Badalona ha aprovat inicialment el projecte d’implantació d’un carril bici entre els carrers Prim i Montgat amb la voluntat d’ampliar la xarxa ciclable a la ciutat, afavorir la unió entre els municipis de Sant Adrià de Besòs i Montgat i dotar d’infraestructures els barris de Casagemes, Canyadó i Manresà. L’àmbit d’actuació d’aquest projecte comprèn els carrers de Sant Bru i de Pomar de Baix en tota la seva totalitat i el tram de la carretera de Mataró situat entre el carrer Torrent de Vallmajor i la carretera de Tiana.

L’actuació, que tindrà un cost aproximat de 530.000 euros, preveu la implantació d’un carril bici a la calçada existent, fet que implica la seva redistribució. La proposta aprovada consta de dues parts amb diferents solucions tècniques que busquen ajustar-se millor a l’espai disponible i als requeriments funcionals de cadascuna de les parts:

Part 1: Va des del carrer Prim fins al carrer de Torrent Vallmajor. En aquest tram es proposa fer un carril bici bidireccional segregat i separat segons el sentit amb peces separadores. La disposició final de la calçada està formada per un carril bici a cada costat i per a cada un dels sentits, i dos carrils de circulació de vehicles, un per cada sentit, situats al centre.

Part 2: Va des del carrer Torrent Vallmajor fins al carrer Pare Claret. En aquest tram es proposa un carril bici bidireccional central segregat. Es proposa la implantació d’ambdós sentits del carril bici al centre de la calçada, segregat dels vehicles amb peces separadores.

L’alcalde Álex Pastor ha explicat que la implantació del nou carril bici “és una mesura encaminada a donar més protagonisme als vianants i als ciclistes, a fomentar l’ús del transport públic col·lectiu i a reduir l’ús del vehicle privat”. Pastor ha afegit que dotar Badalona de més infraestructures per a bicicletes permetrà millorar “la qualitat de vida a la ciutat, la seguretat viària i l’eficiència del conjunt del sistema de mobilitat”.

Badalona, 24 de febrer de 2020