Twitter Facebook Instagram Youtube

La Taula d’Infància i Adolescència de Badalona (TIAB) presenta la memòria del 2019 i la proposta del programa d’acció per al 2020

La Taula d’Infància i Adolescència de Badalona (TIAB) presenta la memòria del 2019 i la proposta del programa d’acció per al 2020.

La sala d’actes de l’Hospital Municipal acull el dilluns, dia 17 d’abril, a les 17.30, la sessió plenària de la TIAB

Aquest dilluns, 17 de febrer, de 17.30 a 19.30 hores, la sala d’actes de l’Hospital Municipal (carrer de la Via Augusta, 9-13), acull una sessió plenària de la Taula d’Infància i Adolescència de Badalona (TIAB) en la qual es presentarà la memòria de tot el treball realitzat per la Taula durant l’any 2019 i una avaluació d’aquest que permeti identificar oportunitats de millora per a la nova etapa i els aprenentatges col·lectius generats. En aquesta sessió també es presentarà la proposta de programació d’acció per a l’any 2020 per a la seva aprovació.

Memòria avaluable 2019

La memòria reflecteix l’activitat realitzada durant el darrer any com ara els treballs vinculats a la priorització i desplegament de mesures d’acció configuradores del “Pla estratègic 2019-2022” que es va aprovar en l’anterior plenari, les de sensibilització i gestió comunicativa, i les orientades a promoure l’intercanvi i la col·laboració amb taules d’Infància d’altres municipis.

De l’avaluació del treball realitzat es desprenen un seguit d’oportunitats de millora i de reptes a abordar en la nova fase que es relacionen amb ampliar el nombre i diversitat d’actors que formen part de la Taula, millorar la comunicació interna i externa i, sobretot, desplegar diferents projectes dins la xarxa d’atenció a la infància i adolescència de la ciutat.

Podeu veure la memòria 2019 clicant en aquest enllaç:

http://tiab-badalona.cat/wp-content/uploads/2020/01/proposta-memoria-2019.pdf

Proposta de programa d’acció

El programa d’acció 2020 s’emmarca dins el desplegament del “Pla estratègic 2019-2022” després d’haver prioritzat el conjunt de mesures d’acció que configuraven les diferents línies d’acció d’aquest: promoció, protecció, participació i interès superior dels infants.

Els tres projectes que es proposa impulsar són:

§ Primer Fòrum d’acompanyament i suport a famílies (cap a un model compartit per la xarxa).

§ Prevenció, detecció I abordatge de situació de maltractament.

§ Cicle permanent de sensibilització ciutadana en l’àmbit dels drets dels infants (Cicle 1: “Iguals i diferents: va de drets!”.

Per veure la proposta del Programa d’acció 2020 podeu clicar aquí:

http://tiab-badalona.cat/wp-content/uploads/2020/01/proposta-programa-accio-numerat.pdf

La Taula d’Infància i Adolescència de Badalona es va constituir formalment el novembre de 2016 amb l’objectiu d’impulsar una aliança de ciutat orientada a promoure el treball conjunt de tots els membres de la xarxa que treballen en l’àmbit de la infància i l’adolescència (0-18 anys) per millorar la seva realitat, oferir-los més i millors suports i oportunitats vitals i defensar els seus drets.

Actualment formen part de la TIAB quasi un centenar de serveis, entitats, xarxes, comissions, consells de participació, etc. que treballen amb infants i adolescents des de diferents àmbits. Aquests últims també formen part de la TIAB, ja que es considera que és bàsic tenir en compte la seva visió i aportacions en tot allò que es realitzi a la ciutat en aquest àmbit.

Per a més informació sobre la TIAB;

www.tiab-badalona.cat

Badalona, 14 de febrer de 2020