Twitter Facebook Instagram Youtube

El Ple de l’Ajuntament de Badalona aprova les bases per a les subvencions destinades a les entitats de la ciutat

El Ple de l’Ajuntament de Badalona aprova les bases per a les subvencions destinades a les entitats de la ciutat.

L’import total per a l’any 2020 és d’1,35 milions d’euros per activitats dels àmbits d’educació, participació i entitats veïnals, acció cultural, cooperació, esports, joventut, feminismes i polítiques LGTBIQ, serveis socials, gent gran, convivència i salut

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat avui en sessió extraordinària les bases específiques que regiran la convocatòria de subvencions a les entitats que realitzin activitats o programes referits a l’educació, participació, acció cultural, cooperació, esports, joventut, feminisme, serveis socials, gent gran, convivència i salut, durant l’exercici 2020.

Els àmbits i els imports de les activitats són els següents:

SUBVENCIONS

IMPORT

Educació

207.000,00

Participació - Veïnals

163.000,00

Acció Cultural

125.000,00

Cooperació

77.000,00

Esports

97.000,00

Joventut

29.000,00

Feminismes i Polítiques LGTBIQ+ 2020

20.000,00

Serveis Socials

500.000,00

Gent Gran

30.000,00

Convivència

67.000,00

Salut

40.000,00

Període subvencionat i quantia màxima

Les actuacions i programes subvencionats s’hauran de realitzar dins del període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020, a excepció dels projectes plurianuals de cooperació que en resultin subvencionats.

L’import concedit, per norma general, no ultrapassarà el 50% del cost de l’activitat a la qual s’apliquin. En casos excepcionals, podrà arribar a cobrir fins al 75% del cost.

L’aprovació ha comptat amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i el PSC i l’abstenció del grup municipal del PP.

Badalona, 7 de febrer de 2020