Twitter Facebook Instagram Youtube

El Ple de l’Ajuntament de Badalona informa sobre el decret d’emergència per a fer front a les destrosses provocades pel pas de la tempesta “Glòria”

El Ple de l’Ajuntament de Badalona informa sobre el decret d’emergència per a fer front a les destrosses provocades pel pas de la tempesta “Glòria”

Al Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de gener es va donar compte de la resolució del 22 de gener de 2020 que declarava l’emergència respecte als serveis, instal·lacions, via pública, els seus elements i en general, el domini públic i privat municipal de l’Ajuntament de Badalona afectats pel pas del temporal de pluja i vent anomenat “Glòria”. Aquest decret empara l’adopció i aplicació de mesures excepcionals per prevenir les situacions de risc per a persones i béns i reparar el danys que el temporal de pluja i vent anomenat “Glòria”, ha produït al seu pas per Badalona. Aquesta declaració donarà cobertura, igualment, a les actuacions portades a terme amb anterioritat a aquesta declaració i a les posteriors, sempre que s’hagin produït amb motiu o ocasió de l’emergència esmentada.

Badalona, 29 de gener de 2020