Twitter Facebook Instagram Youtube

El Ple de l’Ajuntament de Badalona acorda el nomenament dels seus representants a diversos òrgans i entitats supramunicipals

El Ple de l’Ajuntament de Badalona acorda el nomenament dels seus representants a diversos òrgans i entitats supramunicipals

El Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de gener ha aprovat diversos nomenaments o substitucions dels seus representants a diversos organismes i entitats.

Substitució del representant de l’Ajuntament de Badalona davant la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de gener ha aprovat cessar al regidor senyor Rubén Guijarro Palma com a representant de l’Ajuntament davant la xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat, del servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona i nomenar la regidora senyora Rosa Trenado Sánchez com a representant de l’ajuntament davant la xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat, del servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i el PSC.

Substitució del representant de l’Ajuntament al Consell de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de gener ha aprovat cessar el senyor Rubén Guijarro Palma com a representant de l’Ajuntament de Badalona en el Consell de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i nomenar la regidora Rosa Trenado Sánchez com a representant de l’Ajuntament de Badalona en el Consell de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i el PSC.

Nomenament del regidor Jordi Subirana i Ortells com a representant de l'Ajuntament al CNL en substitució de la regidora Helena Bayo

El Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de gener ha aprovat cessar la regidora senyora Helena Bayo Delgado com a representant de l’Ajuntament de Badalona en el Ple del Consorci per a la Normalització Lingüística i en el Consell del Centre de Normalització Lingüística de Badalona-Sant Adrià i nomenar el regidor senyor Jordi Subirana i Ortells com a representant de l’Ajuntament de Badalona en el Ple del Consorci de Normalització Lingüística i en el Consell del Centre Normalització Lingüística Badalona-Sant Adrià.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i el PSC.

Substitució del representant de l'Ajuntament en el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs

El Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de gener ha aprovat cessar el senyor Rubén Guijarro Palma com a representant de l’Ajuntament de Badalona davant el Consorci per a la Defensa del Riu Besòs i designar la regidora Rosa Trenado Sánchez representant de l’Ajuntament de Badalona davant el Consorci per a la Defensa del Riu Besòs.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i el PSC.

Substitució del representant de l'Ajuntament davant la "Red Española de Ciudades por el Clima" de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies

El Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de gener ha aprovat cessar el regidor senyor Rubèn Guijarro Palma com a representant de l’Ajuntament de Badalona davant la «Red Española de Ciudades por el Clima» de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i nomenar la regidora senyora Rosa Trenado Sánchez. com a representant de l’Ajuntament de Badalona davant la “Red Española de Ciudades por el Clima” de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i el PSC.

Substitució del representant el representant de l'Ajuntament de Badalona en el Consorci Parc de la Serralada de Marina

El Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de gener ha aprovat cessar el senyor Rubèn Guijarro Palma com a representant de l’Ajuntament de Badalona en l’Assemblea General i en el Consell d’Administració del Consorci Parc de la Serralada de Marina i designar la regidora Rosa Trenado Sánchez representant de l’Ajuntament de Badalona a l’Assemblea General i al Consell d’Administració del Consorci Parc de la Serralada de Marina.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i el PSC.

Designació del representant de l'Ajuntament de Badalona davant de l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP)

El Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de gener ha aprovat cessar la regidora Teresa González Moreno com a representant de l’Ajuntament de Badalona en l’Assemblea General de l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP) i designar la regidora senyora Rosa Trenado Sánchez com a representant de l’Ajuntament de Badalona en l’Assemblea General de l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP).

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i el PSC.

Substitució del representant de l'Ajuntament de Badalona al Consell General de l’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de gener ha aprovat cessar el regidor senyor Rubén Guijarro Palma com a representant de l’Ajuntament de Badalona en el Consell General de l’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona i nomenar la regidora senyora Rosa Trenado Sánchez com a representant de l’Ajuntament de Badalona en el Consell General de l’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona.

En conseqüència, els dos representants de l’Ajuntament de Badalona davant el Consell General de l’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona són el regidor senyor Jordi Subirana i Ortells i la regidora senyora Rosa Trenado Sánchez.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i el PSC.

Badalona, 29 de gener de 2020