Twitter Facebook Instagram Youtube

El Ple de l’Ajuntament de Badalona aprova l’Ordenança municipal de venda no sedentària en mercats de marxants de Badalona

L’Ordenança té per objecte la regulació administrativa de la venda als Encants de Badalona

L’Ordenança té per objecte la regulació administrativa de la venda als Encants de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de gener ha aprovat inicialment l'Ordenança Reguladora de la venda no sedentària en mercats de marxants de Badalona (Ordenança d’Encants de Badalona). Aquesta Ordenança té per objecte la regulació administrativa de la venda exercida als mercats de marxants o Encants al terme municipal de Badalona.

Aquesta Ordenança municipal respon, en primer lloc, a l’obligació legal d’adaptar el contingut de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, en concordança amb el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants.

En segon lloc, constitueix una ocasió d’aprofitar aquesta oportunitat per regular els “Encants” amb una perspectiva no tan sols administrativa o de control de l’activitat, sinó també de potenciar i millorar aquests equipaments, que es consideren d’interès municipal no únicament en raó de les competències legalment atribuïdes als municipis per la legislació vigent, sinó també pel que comporten tant de foment del comerç i l’economia local.

Segons el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants, l’Ordenança ha de contenir com a mínim, entre d’altres, la delimitació física de l’espai dels Encants, la seva periodicitat, el nombre màxim total de metres lineals utilitzables per a llocs de venda en cada mercat, els horaris de muntatge i desmuntatge de les parades, les seves dimensions i els criteris pels quals s’ha de regir el concurs públic d’atorgament d’autoritzacions de venda no sedentària. Aquests aspectes, i la resta del contingut mínim que consta en el Decret, es recullen en aquesta Ordenança.

Els Encants de Badalona són els mercats de venda no sedentària que es desenvolupen en els següents indrets:

• Encants del dimecres (al voltant del Mercat Municipal de La Salut)

• Encants del divendres (al Parc de Montigalà.

• Encants del dissabte (al Turó del Caritg)

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i el PSC.

Badalona, 29 de gener de 2020