Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 28 de gener de 2020

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 28 de gener de 2020.

Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària Declaració institucional en suport i demanant la llibertat de l’alumne de l’escola Rafael Alberti, ENOC, segrestat a Hondures A l’inici del Ple de l’Ajuntament de Badalona del dimarts 28 de gener de 2020 s’ha llegit una Declaració institucional en suport i demanant la llibertat de l’Enoc Misael, alumne de l’escola Rafael Alberti segrestat a Hondures. La Declaració és la següent: L’Ajuntament de Badalona reunit en ple, declara la seva preocupació i consternació per la desaparició i el suposat segrest de l’alumne de l'institut escola de la nostra ciutat, Rafael Alberti, de 1r de ESO, Enoc Misael Chinchilla durant la seva estada a Hondures per compartir aquest Nadal amb la seva família. Ens han informat que el 2 de desembre, pocs dies després d’arribar al seu país, van assaltar l’habitatge familiar assassinant al seu avi, un oncle, una veïna i una treballadora de la família i es van emportar a l’Enoc. La família ens ha fet saber que s’han suspès les tasques de recerca després d’uns dies d’intensa activitat per part de les autoritats del país. Aquesta notícia ha provocat, com és natural, gran preocupació en el seu entorn familiar i escolar del que nosaltres ens en fem partícips. Per tot això tota la corporació municipal s’adreça a l'ambaixador d’Hondures per sol·licitar que es reprenguin les tasques de recerca de l’ Enoc amb la màxima brevetat possible i que traslladi aquesta petició a les autoritats competents per a tal fi. Traslladarem aquest acord a la família i al centre educatiu. Declaració institucional per fer efectiva la reparació del pont del Petroli Al Ple de l’Ajuntament de Badalona del dimarts 28 de gener de 2020 s’ha llegit una Declaració institucional reclamant la reparació del pont del Petroli que ha patit danys al pas del temporal “Glòria”. La Declaració diu el següent: El temporal Glòria ha estat un dels més forts des que hi ha registres, amb vents de més de 100km/h, pluges de fins a 500 l/m² i onades de fins a 8 metres al litoral mediterrani. La borrasca també ha causat greus afectacions al litoral badaloní, i en concret al pont del petroli, que va partir per la meitat el dia 22 de gener passat. S’han trencat varies de les bigues de l’estructura del pont, i la part final de la passarel·la, que unia el pont i la plataforma on hi ha l’estació meteorològica, ha desaparegut. Moltes de les fustes de la passarel·la han quedat afectades també. A principis de 2017 un altre temporal ja va afectar aquesta mateixa estructura. Els danys, coberts pel consorci d’assegurances, es van reparar aquell mateix any, incloent millores en la il·luminació, seguretat i accessibilitat del pont. El pont del petroli és una estructura emblemàtica de Badalona, i té diverses funcions i objectius. Entre elles, forma part de l’oferta d’educació ambiental que ofereix l’Ajuntament de Badalona mitjançant L’Escola del Mar, centre d’estudis marins Badalona. El pont permet dur a terme activitats al mateix medi treballant aspectes com ara el plàncton, la composició geològica i biològica del fons marí, la dinàmica litoral, etc. A nivell científic, ens permet conèixer millor el funcionament del litoral Badaloní i per extensió d’una part del litoral Català i ser una referència científica a nivell europeu. Mitjançant un conveni amb la UPC l’estructura del Pont del Petroli s’ha aprofitat per fer-la servir de suport per col·locar-hi una sèrie d’aparells científics que donin en continu i en temps real una sèrie de dades per conèixer el funcionament del nostre litoral. A la part emergida del Pont hi ha una estació meteorològica per obtenir dades a nivell de la mateixa superfície del mar: temperatura, direcció i velocitat del vent, radiació solar, pressió atmosfèrica, humitat i pluviometria. A la part submergida diversos aparells oceanogràfics ens donen informació sobre alçada i direcció de les onades, direcció i intensitat de les corrents, temperatura de l’aigua, salinitat, concentració d’oxigen dissolt, turbidessa, nivell del mar, .... Les columnes del Pont del Petroli funcionen com a un escull artificial, diversificant el fons marí de la ciutat. En la seva superfície hi viuen enganxats una gran quantitat de musclos entre els 0 i 6 m de fondària. Entre ells hi ha altres organismes que se’ls mengen o que quan es moren utilitzen les closques com a lloc de posta. A més fondària podem observar anemones, cucs en forma de plomall i algun ascidi. No és gens difícil poder admirar el moviment d’algun cranc, o de alguna llagosta Lluïsa. Pel que fa als peixos és tot un espectacle poder veure els que viuen en contacte amb les columnes com les escórpores o els blenids, els que s’amaguen a la sorra com les aranyes o els tacons o els que hi troben recer o aliment, sobretot en el grup de columnes de la plataforma final com les oblades, els sards, les bogues, els verderols o els tallahams. També serveix l’espai com a lloc de posta de calamars i sípies, com a lloc per trobar el cau a pops i congres, com a lloc de llar de petits meros o per als alevins de les castanyoletes. Sense ser un espai amb una importància ecològica vital per l’ecosistema si que afavoreix la varietat d’espècies presents a Badalona i és un reclam per a submarinistes que amb l’augment de la pràctica d’aquest esport cada cop busquen llocs tranquils on poder fer una immersió. Per últim, cal destacar la funció social i lúdica del pont, ja que és un espai d’ús ciutadà que dóna continuïtat al passeig marítim i convida a entrar 250 m en el mar, tot passejant per damunt seu, i gaudint d’ una imatge inèdita de la ciutat i els seus turons i de la badia de Badalona. La passarel·la va ser reclamada per la ciutadania el 2001, i gràcies a les seves demandes el consistori es va comprometre a restaurar-la i transformar-la, passant de ser un element amb una connotació negativa, un punt de connexió amb un passat industrial gens respectuós amb el medi ambient, a ser un signe positiu d’identitat col·lectiva de la nostra ciutat i de l’espai costaner. Per tots aquests motius, el Ple Municipal pren els següents acords: 1. Tenir en compte la rellevància del Pont del Petroli com eix vertebrador de la ciutat pels seu valor social, científic, educatiu i ambiental. 2. Reparar el pont del petroli, tot tenint en compte els possibles efectes del canvi climàtic en la seva estructura. 3. El ferm compromís de reparar el símbol i emblema de la ciutat de Badalona per a que la ciutadania pugui continuar gaudint-lo. Aprovació de l’Ordenança municipal de venda no sedentària en mercats de marxants de Badalona El Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de gener ha aprovat inicialment l'Ordenança Reguladora de la venda no sedentària en mercats de marxants de Badalona (Ordenança d’Encants de Badalona). Aquesta Ordenança té per objecte la regulació administrativa de la venda exercida als mercats de marxants o Encants al terme municipal de Badalona. Aquesta Ordenança municipal respon, en primer lloc, a l’obligació legal d’adaptar el contingut de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, en concordança amb el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants. En segon lloc, constitueix una ocasió d’aprofitar aquesta oportunitat per regular els “Encants” amb una perspectiva no tan sols administrativa o de control de l’activitat, sinó també de potenciar i millorar aquests equipaments, que es consideren d’interès municipal no únicament en raó de les competències legalment atribuïdes als municipis per la legislació vigent, sinó també pel que comporten tant de foment del comerç i l’economia local. Segons el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants, l’Ordenança ha de contenir com a mínim, entre d’altres, la delimitació física de l’espai dels Encants, la seva periodicitat, el nombre màxim total de metres lineals utilitzables per a llocs de venda en cada mercat, els horaris de muntatge i desmuntatge de les parades, les seves dimensions i els criteris pels quals s’ha de regir el concurs públic d’atorgament d’autoritzacions de venda no sedentària. Aquests aspectes, i la resta del contingut mínim que consta en el Decret, es recullen en aquesta Ordenança. Els Encants de Badalona són els mercats de venda no sedentària que es desenvolupen en els següents indrets: • Encants del dimecres (al voltant del Mercat Municipal de La Salut) • Encants del divendres (al Parc de Montigalà. • Encants del dissabte (al Turó del Caritg) El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i el PSC. Aprovació provisional del Pla especial urbanístic de determinació de tipus d’equipament privat situat amb front a l’avinguda d’Alfons XIII i els carrers de Cervantes i d’Isaac Peral de Badalona El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de gener l’assignació del tipus d’equipament sanitari-assistencial per a la construcció d’una residència de gent gran i centre de dia, amb els serveis necessaris d’assistència i ajuda a persones amb diversos graus de dependència. El present Pla especial comprèn la parcel·la corresponent a la finca cantonera que dona als carrers Alfons XIII, 85-103, Cervantes, 193-197 i Isaac Peral, 2-14 de Badalona i amb una superfície 1.632 m2. El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES i del PSC, i amb els vots en contra de Junts per Catalunya i Guanyem Badalona en Comú. Aprovació provisional del Pla especial urbanístic d’agrupació d’empreses al carrer de Sant Lluc i de Guifré El Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de gener ha aprovat provisionalment el Pla especial urbanístic d’agrupació d’empreses al carrer de Sant Lluc i de Guifré. L’objecte d’aquest Pla especial és possibilitar que l’edifici industrial existent, de notables dimensions i característiques diverses, construït i pensat per a una indústria concreta ja inexistent, pugui ubicar activitats industrials independents, amb unes dimensions menors que corresponen a la demanda actual de la zona. El present Pla especial comprèn les parcel·les del carrer Sant Lluc 56-64 i de Guifré 631 de Badalona amb una superfície total de les parcel·les de 6.898 m². En aquestes parcel·les hi ha edificades diverses construccions industrials. Es proposa dividir les edificacions actuals en múltiples entitats de manera que es puguin situar unitats independents o bé agrupar-ne el conjunt de major dimensió. En tots els casos es plantegen entitats amb accés independent, bé directament des de via pública o bé a través d’elements comuns de circulació. El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i el PSC. Aprovació provisional del Pla especial urbanístic d’ampliacions d’usos i nombre d’activitats a la parcel·la situada als carrers Pau Vila, Pompeu Fabra i Corders de Badalona El Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de gener ha aprovat els usos autoritzats dins la parcel·la industrial edificada i augmentar el nombre d’activitats amb la finalitat de concretar els usos a implantar en funció de la seva tipologia i la posició dins de l’edificació existent, proposant una agrupació d’empreses que inclogui tant l’ús industrial com els de comercial, oficines, cultural, recreatiu i esportiu. L’àmbit del present Pla especial es situa en el solar ubicat als carrers Pau Vila 9-21, Pompeu Fabra 55-63 i Corders 23-25 de Badalona. La superfície de l’àmbit és de 2.855 m² i el sostre edificat de 7.146 m². L’edifici industrial objecte del present planejament es troba en l’extrem d’un sector industrial accessible des de fora del sector i en contacte directe amb una àrea residencial El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES i el PSC i amb l’abstenció de Guanyem Badalona en Comú. Nomenament de Màrius Díaz i Bielsa, primer alcalde democràtic de Badalona després de la dictadura, fill adoptiu de Badalona El Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de gener ha aprovat nomenar Màrius Díaz i Bielsa, primer alcalde democràtic de Badalona després de la dictadura, fill adoptiu de Badalona. L’article 5 del Reglament regulador de la Concessió d’Honors i Distincions, disposa que fill adoptiu de Badalona és la declaració pública de la ciutat que s’honra amb el reconeixement unànime de què és objecte una persona que, no essent natural del municipi hi ha tingut o té clares vinculacions, per la seva trajectòria personal en qualsevol comesa, fos o no relacionada amb l’àmbit municipal, subratllant-ne públicament aquest vincle, que es fa explícit en el testimoniatge d’aquest honor. Aquesta declaració és simbolitzada amb el lliurament d’un pergamí. La directora del Museu de Badalona, Margarida Abras, ha emès un informe tècnic on acredita la trajectòria de Màrius Díaz i Bielsa: “Màrius Díaz Bielsa va néixer el 6 d’agost de 1933 a Barbastre i el 1950 va venir a viure a Badalona, on va residir fins al principi de la dècada del 2000, en què, un cop jubilat, es va retirar a Bielsa sense trencar, però, els lligams amb Badalona. Va venir a la nostra ciutat per estudiar Nàutica a la Universitat de Barcelona, carrera que va acabar el 1955. Un cop completats els estudis, es va arribar a embarcar a la marina mercant, però ho va fer tan sols una vegada. Segons explicava ell mateix, es va casar amb la filla del capità, Teresa Lleal Galceran (1940-1988), membre d’una coneguda família badalonina, amb qui va tenir tres fills i una filla, i que seria també la seva companya de militància. Mentre encara era estudiant va entrar a treballar com a aprenent a la Foneria Viñallonga, de Badalona, cosa que marcaria el seu futur professional. Primer, va obrir un petit taller, i el 1964 va muntar una fàbrica de construcció naval per compte d’una empresa britànica, i s’hi va quedar com a director, càrrec que va deixar en ser escollit alcalde de Badalona. Segons el seu propi testimoni, els primers anys d’estada a Badalona, no va tenir cap interès per la llengua i la cultura catalanes, es va vincular al Centre Aragonès i no va fer res per integrar-se a la ciutat. Va ser a partir de començar a treballar que va veure les coses d’una altra manera, va aprendre català –tot i que en públic no el va parlar fins que va ser candidat a l’alcaldia-, i es va endinsar en el coneixement de la literatura i les tradicions catalanes. El 1959, juntament amb Teresa Lleal, amb qui encara no s’havia casat, va començar a militar al PSUC -que funcionava en la clandestinitat-, de la mà del dibuixant badaloní Enric Sió, i van formar una petita cèl·lula d’aquest partit al centre de Badalona. En aquesta etapa van començar les trobades clandestines i la formació política continuada mitjançant lectures i reunions molt freqüents. Una de les tasques que va portar a terme dins el partit va ser la confecció de fulls volants (octavillas), que imprimia d’amagat al local del seu taller. Aleshores també va conèixer alguns membres destacats del PSUC, com el badaloní Manuel Moreno Mauricio, i més endavant va assistir d’oient a les classes que impartia Manuel Sacristán a la Universitat de Barcelona, on va aprofundir en la seva formació política. Va ser membre de l’entitat badalonina Joventuts Musicals, de la qual va ser secretari. Dedicada a la difusió musical, era una entitat legalitzada, que servia també per donar cobertura a algunes reunions de caire polític. Destaca igualment el seu paper com a fundador de la llibreria Al Vent (conjuntament amb Neus Ronda, casada amb Francesc Lleal, germà de Teresa). Ell només s’hi podia dedicar en caps de setmana, però li va resultar una tasca molt enriquidora, que el va posar en contacte amb el món editorial i li va facilitar conèixer llibres aleshores prohibits a l’Estat Espanyol. Va tenir la llibreria fins que va ser escollit alcalde el 1979. A més, va contribuir a iniciar la publicació de Comarca Exprés, una revista quinzenal que va sortir els anys 1976 i 1977, en el qual escrivien alguns joves periodistes que després han estat molt coneguts, com Enric Juliana o el fotògraf Manel Armengol, que la va dirigir. El 1977, també amb la Teresa Lleal, va formar part del nucli fundacional de l’Associació de Veïns del Centre de Badalona, que en aquells anys de la Transició, va tenir un destacat paper reivindicatiu. En aquest sentit, cal esmentar la participació directa de Màrius Díaz, com a membre de l’Associació, en l’afer del monòlit de Can Solei. Es tractava d’una pesada estructura de formigó que els veïns van instal·lar al parc d’aquest nom per reivindicar, precisament, que s’anomenés així i no Parque Felipe Antoja, tal com volien les autoritats franquistes. El cas va aconseguir molta repercussió, tant per l’elevat valor simbòlic que tenia, com pel risc que va representar instal·lar el monòlit, molt pesat i difícil de bellugar, durant la nit, d’amagat de les autoritats municipals. El 1979 va ser el cap de llista del PSUC, aleshores el partit hegemònic a la ciutat, guanyador de les eleccions municipals del 3 d’abril. Màrius Díaz va esdevenir, així, el primer alcalde de Badalona escollit democràticament des de l’època de la 2a República. Va encapçalar un govern de coalició amb el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) i Convergència i Unió (CiU) fins al 1981, i únicament amb els socialistes fins al 1983. Va ser precisament el PSC-PSOE el que guanyaria les eleccions municipals d’aquell any, fet que deixaria Màrius Díaz fora de l’alcaldia. Acabada aquesta etapa, va tornar breument a l’empresa privada, que va deixar de nou per incorporar-se com a diputat al Parlament de Catalunya durant la legislatura 1984-1988. També va encapçalar la candidatura del seu partit (transformat en Iniciativa per Catalunya-PSUC i després en Iniciativa per Catalunya-Verds) fins a les eleccions municipals del 1991. De manera simbòlica, a les municipals del 2019, va tancar com a independent la llista de la coalició Guanyem Badalona en Comú en Comú, ERC i Avancem-MES. Durant l’etapa en què Màrius Díaz va ser alcalde de Badalona, l’Ajuntament va fer un esforç enorme per millorar la ciutat, que patia dèficits en nombrosos aspectes, i va haver d’afrontar una greu crisi econòmica. Entre els nombrosos canvis que va impulsar l’Ajuntament que ell presidia, es poden esmentar: l’establiment d’un model d’administració més descentralitzat i obert a la participació ciutadana; la realització de millores urbanístiques, sobretot en alguns barris que estaven molt degradats; el lideratge en la reivindicació de noves escoles davant el govern central, que va donar com a resultat la posada en marxa de més de 25 nous centres escolars públics; la conversió de l’Escola de Música en Conservatori Professional; la lluita contra la contaminació; l’impuls als mitjans de comunicació locals –incloent-hi una televisió provisional que va ser precintada pel Govern Civil, i que va comportar la detenció de Díaz i alguns regidors-; l’elaboració del Catàleg de Patrimoni historicoartístic; el retorn al Museu de la Venus i altres peces arqueològiques espoliades durant el franquisme, l’enderrocament de l’edifici de pisos de l’actual plaça de Font i Cussó, construït sobre restes arqueològiques romanes (actualment integrades al Museu), o la formulació del model del cicle festiu de la ciutat, en bona mesura encara vigent avui dia. Màrius Díaz Bielsa ha estat, doncs, una persona molt important per a Badalona, i amb la seva tasca ha demostrat el seu profund arrelament a la ciutat, que ha contribuït a millorar. Per aquest motiu, mereix que li sigui atorgat el nomenament de Fill Adoptiu com a mostra d’afecte i reconeixement a la seva persona i a la labor que ha portat a terme”. El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i el PSC. Substitució del representant de l’Ajuntament de Badalona davant la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona El Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de gener ha aprovat cessar al regidor senyor Rubén Guijarro Palma com a representant de l’Ajuntament davant la xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat, del servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona i nomenar la regidora senyora Rosa Trenado Sánchez com a representant de l’ajuntament davant la xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat, del servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i el PSC. Substitució del representant de l’Ajuntament al Consell de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona El Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de gener ha aprovat cessar el senyor Rubén Guijarro Palma com a representant de l’Ajuntament de Badalona en el Consell de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i nomenar la regidora Rosa Trenado Sánchez com a representant de l’Ajuntament de Badalona en el Consell de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i el PSC. Nomenament del regidor Jordi Subirana i Ortells com a representant de l'Ajuntament al CNL en substitució de la regidora Helena Bayo El Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de gener ha aprovat cessar la regidora senyora Helena Bayo Delgado com a representant de l’Ajuntament de Badalona en el Ple del Consorci per a la Normalització Lingüística i en el Consell del Centre de Normalització Lingüística de Badalona-Sant Adrià i nomenar el regidor senyor Jordi Subirana i Ortells com a representant de l’Ajuntament de Badalona en el Ple del Consorci de Normalització Lingüística i en el Consell del Centre Normalització Lingüística Badalona-Sant Adrià. El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i el PSC. Substitució del representant de l'Ajuntament en el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs El Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de gener ha aprovat cessar el senyor Rubén Guijarro Palma com a representant de l’Ajuntament de Badalona davant el Consorci per a la Defensa del Riu Besòs i designar la regidora Rosa Trenado Sánchez representant de l’Ajuntament de Badalona davant el Consorci per a la Defensa del Riu Besòs. El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i el PSC. Substitució del representant de l'Ajuntament davant la "Red Española de Ciudades por el Clima" de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies El Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de gener ha aprovat cessar el regidor senyor Rubèn Guijarro Palma com a representant de l’Ajuntament de Badalona davant la «Red Española de Ciudades por el Clima» de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i nomenar la regidora senyora Rosa Trenado Sánchez. com a representant de l’Ajuntament de Badalona davant la “Red Española de Ciudades por el Clima” de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i el PSC. Substitució del representant el representant de l'Ajuntament de Badalona en el Consorci Parc de la Serralada de Marina El Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de gener ha aprovat cessar el senyor Rubèn Guijarro Palma com a representant de l’Ajuntament de Badalona en l’Assemblea General i en el Consell d’Administració del Consorci Parc de la Serralada de Marina i designar la regidora Rosa Trenado Sánchez representant de l’Ajuntament de Badalona a l’Assemblea General i al Consell d’Administració del Consorci Parc de la Serralada de Marina. El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i el PSC. Designació del representant de l'Ajuntament de Badalona davant de l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP) El Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de gener ha aprovat cessar la regidora Teresa González Moreno com a representant de l’Ajuntament de Badalona en l’Assemblea General de l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP) i designar la regidora senyora Rosa Trenado Sánchez com a representant de l’Ajuntament de Badalona en l’Assemblea General de l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP). El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i el PSC. Substitució del representant de l'Ajuntament de Badalona al Consell General de l’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona El Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de gener ha aprovat cessar el regidor senyor Rubén Guijarro Palma com a representant de l’Ajuntament de Badalona en el Consell General de l’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona i nomenar la regidora senyora Rosa Trenado Sánchez com a representant de l’Ajuntament de Badalona en el Consell General de l’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona. En conseqüència, els dos representants de l’Ajuntament de Badalona davant el Consell General de l’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona són el regidor senyor Jordi Subirana i Ortells i la regidora senyora Rosa Trenado Sánchez. El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i el PSC. Reforma del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Badalona El Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de gener ha aprovat la incoació de l’expedient per a la reforma, redacció i aprovació del Reglament Orgànic Municipal de Badalona (ROM), aprovat definitivament per l’Ajuntament en Ple en sessió ordinària celebrada el dia 24 de febrer de 2009; i encarregar als membres de l’actual Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Badalona l’elaboració de la proposta de reforma del Reglament Orgànic Municipal, amb l’assessorament dels tècnics municipals que considerin adients i/o entitats de la ciutat. El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i el PSC. Donar compte al Ple declaració d’emergència a conseqüència del temporal de pluja i vent anomenat Glòria Al Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de gener es va donar compte de la resolució del 22 de gener de 2020 que declarava l’emergència respecte als serveis, instal·lacions, via pública, els seus elements i en general, el domini públic i privat municipal de l’Ajuntament de Badalona afectats pel pas del temporal de pluja i vent anomenat “Glòria”. Aquest decret empara l’adopció i aplicació de mesures excepcionals per prevenir les situacions de risc per a persones i béns i reparar el danys que el temporal de pluja i vent anomenat “Glòria”, ha produït al seu pas per Badalona. Aquesta declaració donarà cobertura, igualment, a les actuacions portades a terme amb anterioritat a aquesta declaració i a les posteriors, sempre que s’hagin produït amb motiu o ocasió de l’emergència esmentada. Moció per a la instal·lació de llambordins o plaques Stolpersteine en record a les persones de Badalona deportades als camps de concentració nazis El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de gener una moció per a la instal·lació de llambordins o plaques Stolpersteine en record a les persones de Badalona deportades als camps de concentració nazis. La moció proposa els següents acords: PRIMER.- Que l’Ajuntament, en col·laboració amb les entitats de la memòria històrica i les persones que han investigat el tema, actualitzi, elabori i publiqui un cens definitiu de les persones de Badalona deportades als camps nazis. SEGON.- Que l’Ajuntament instal·li els llambordins “Stolpersteine” en record de les persones de Badalona deportades als camps de concentració nazis. TERCER.- Que l’Ajuntament de Badalona s’aculli al programa «Europa amb els ciutadans 2014- 2020», que contempla, en el seu capítol 5.6.1, el finançament de projectes que realitzen activitats de reflexió sobre les causes i les conseqüències dels règims totalitaris en la història europea moderna i reten homenatge a les víctimes dels seus crims. QUART.- Que l’Ajuntament promogui activitats de sensibilització entre les escoles, instituts i entitats de lleure per recordar-los i educar-los en el respecte a la vida i el rebuig a qualsevol ideologia totalitària. CINQUÈ.- Traslladar els presents acords al Memorial Democràtic, a la Federació Catalana de Municipis, a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Amical Mauthausen, a l’Amical Ravensburg, així com a totes aquelles associacions compromeses en la reivindicació i dignificació de les víctimes de la barbàrie nazi i feixista. La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grup municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i el PSC. Moció sobre els problemes de les biblioteques de la ciutat i la dificultat de les voluntàries dels clubs de lectura en català per desenvolupar-hi la seva activitat El Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de gener ha aprovat una moció sobre els problemes de les biblioteques de la ciutat i la dificultat de les voluntàries dels clubs de lectura en català per desenvolupar-hi la seva activitat. La moció proposa els següents acords: 1- Que l’Ajuntament actualitzi el Pla de Biblioteques 2011-2015 i l’apliqui de la forma convenient. 2- Que es dugui a terme el manteniment pertinent, amb previsió i planificació per tal que no es tornin a produir tancament de biblioteques públiques de la ciutat a causa de no complir els requisits mínims ni per als usuaris/es ni per als treballadors/es. 3- Que es garanteixi que les voluntàries dels clubs de lectura en català puguin desenvolupar correctament la seva tasca a les biblioteques públiques de la ciutat. La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grup municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i el PSC. Moció per demanar la implementació d’un sistema de recollida selectiva d’olis vegetals El Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de gener ha aprovat una moció per demanar la implementació d’un sistema de recollida selectiva d’olis vegetals. La moció proposa els següents acords: PRIMER. Impulsar la implantació d’un servei de reciclatge d’olis vegetals com a complement al servei de reciclatge tradicional. SEGON. Promoure accions informatives i pedagògiques per garantir la viabilitat del reciclatge d’olis vegetals. TERCER. Revisar, reorientar i impulsar les campanyes informatives en relació a la recollida de l’oli vegetal als restaurants adscrits a l’agrupació de restauradors Forquilla Badalona. QUART. Revisar, reorientar i impulsar les campanyes informatives en relació a la recollida de l’oli vegetal als punts verds ubicats als centres educatius de la ciutat. CINQUÈ. Desenvolupar un pla estratègic 2020-2030 que garanteixi el compliment de l’objectiu de recollida selectiva del 60% a la nostra ciutat. SISÈ. Impulsar la reutilització dels olis vegetals com a biocombustibles per la flota de vehicles que treballen per l’Ajuntament de Badalona. La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grup municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i el PSC. Moció de suport als veïns del carrer Veneçuela El Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de gener ha aprovat una moció de suport als veïns del carrer Veneçuela. La moció proposa els següents acords: PRIMER. Instar al govern municipal que faci una actuació d’emergència per la contenció del mur. SEGON. Instar al govern municipal a què faci una inspecció del lloc, faci els informes tècnics que calgui i faci l'actuació definitiva que s’estimi més adient. TERCER. Traslladar l’adopció d’aquest acord al l’associació de veïns del barri de Sant Joan de Llefià Alt. La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grup municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i el PSC. Moció per a la millora de la gestió de les subvencions i el suport a les entitats per facilitar la seva tramitació El Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de gener ha aprovat una moció per a la millora de la gestió de les subvencions i el suport a les entitats per facilitar la seva tramitació. La moció proposa els següents acords: 1.- Elaborar i aprovar durant el 2020 el pla estratègic de subvencions que inclogui la coproducció, la innovació social i la interoperativitat i que garanteixi un calendari coherent i assolible per les entitats subvencionades. 2.- Crear una oficina municipal d’assessorament a les entitats per facilitar la seva tramitació, la difusió de les activitats subvencionades, el rendiment de comptes i la seva justificació administrativa. La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grup municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i el PSC. Moció de de suport a l'atorgament de la Creu de Sant Jordi a Jordi Monés Pujol-Busquets El Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de gener ha aprovat una moció de suport a l'atorgament de la Creu de Sant Jordi a Jordi Monés Pujol-Busquets. La moció proposa els següents acords: Primer.- Instar a l’Ajuntament de Badalona que doni suport a la candidatura de Jordi Monés Pujol-Busquets, per tal que se li atorgui, enguany, la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. Segon.- Traslladar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, al Consell Escolar de l’escola Gitanjali i a la família del senyor Jordi Monés Pujol-Busquets. La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grup municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i el PSC. Els regidors i les regidores del Grup Municipal del Partit Popular van abandonar el saló de plens en començar la sessió plenària. Badalona, 29 de gener de 2020