Twitter Facebook Instagram Youtube

Generalitat i AMB activen un avís preventiu per contaminació de partícules de pols africana a Barcelona i la seva conurbació

Generalitat i AMB activen un avís preventiu per contaminació de partícules de pols africana a Barcelona i la seva conurbació.

L’objectiu d’aquesta mesura és reduir les emissions de contaminants per evitar un episodi ambiental

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha activat un avís preventiu per contaminació atmosfèrica als 40 municipis de la conurbació de Barcelona que formen part de la Zona de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric. Des de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) també s’ha demanat als municipis que activin aquest avís preventiu com a fase prèvia a la possibilitat d’episodi ambiental.

Superacions dels nivells de partícules

La mesura es pren per causa dels nivells força elevats de contaminació mesurats, degut bàsicament a una intrusió de pols africana. Ahir dimecres es van produir dues superacions del valor límit diari (50 micrograms per metre cúbic) per a les PM10 en dos punts de mesurament de la ciutat de Barcelona (Eixample i Poblenou).

Tot i la pluja dels darrers dies, el desplaçament de la borrasca Glòria cap a zones del sud-oest de la Península Ibèrica ha afavorit el transport de pols africana a la pràctica totalitat de la mateixa, preveient nivells de partícules PM10 entre moderats i alts durant avui i els propers dies a Catalunya.

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic farà un seguiment diari exhaustiu dels nivells i valorarà si cal activar un episodi de contaminació per partícules, o bé desactivar l’avís preventiu.

Recomanacions per reduir la contaminació

La Generalitat recomana als ciutadans dels municipis afectats:

  • Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.

  • Utilitzar el transport públic.

  • Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l'empresa, més a prop de casa…).

  • Utilitzar el cotxe compartit.

  • Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.).

  • En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes.

  • Regular la climatització de les llars, baixant la temperatura del termòstat.

  • Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils, com llenya o biomassa, evitant-ne purgues i arrencades. Garantir el bon funcionament dels filtres i captadors de cendres

Badalona, 23 de gener de 2020