Twitter Facebook Instagram Youtube

L’Ajuntament de Badalona comença l’actualització del Pla d’Acció per la Millora de la Qualitat de l’Aire de la ciutat

La contaminació atmosfèrica afecta la salut de tota la població, especialment la de les persones més vulnerables

La contaminació atmosfèrica afecta la salut de tota la població, especialment la de les persones més vulnerables L’Ajuntament de Badalona ha iniciat l’actualització del Pla d’Acció per la Millora de la Qualitat de l’Aire (PAMQA) amb el suport de la Diputació de Barcelona, la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i l’assistència tècnica de l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona. Per encetar aquest procés, dimarts 21 de gener es va constituir la Comissió tècnica de seguiment del PAMQA amb un representant de cada entitat. Aquest Pla, que finalitzarà durant la tardor del 2020, té l’objectiu d’establir una sèrie d’actuacions que permetin disminuir la contaminació atmosfèrica de la ciutat. El primer PAMQA es va dur a terme per al període 2008-2015 i va ser realitzat també per l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona. En aquest nou procés s’actualitzarà l’inventari d’emissions dels diferents sectors (mobilitat, indústria, domèstic i serveis municipals) i es definirà un nou pla d’acció amb l’objectiu de consolidar les acciones efectuades fins ara i proposar-ne de noves per millorar la qualitat de l’aire del municipi. Contaminació i salut La contaminació atmosfèrica afecta la salut de tota la població, especialment la de les persones més vulnerables, com infants, gent gran, embarassades i persones amb problemes de salut. L’aire contaminat té clara incidència en l’aparició de malalties cardiovasculars, respiratòries, neurològiques i immunològiques; provoca càncer de pulmó; contribueix a l’aparició d’asma i la diabetis; restringeix el creixement fetal; alenteix el desenvolupament del cervell i de la funció pulmonar dels infants, i redueix l’esperança de vida. Els estudis corroboren també que la contaminació té una afectació directa sobre el desenvolupament cognitiu dels infants i dificulta el seu aprenentatge. Molts estudis científics demostren una relació directa entre l’exposició a la contaminació atmosfèrica i una pitjor salut, tant a curt com a llarg termini. Davant aquesta situació de risc per a la població, la regidora de l’Àrea de Medi Ambient, Rosa Trenado, considera que “és necessari i urgent protegir la salut de la ciutadania de Badalona, que avui dia es veu afectada pels nivells de contaminació atmosfèrica presents a la ciutat i que principalment són causats pel transit”. Trenado senyala que “aquest pla d’acció és el punt de partida per endegar una sèrie d’accions encaminades a disminuir les emissions d’òxids de nitrogen i de partícules”. Les institucions per la millora de l’aire de Barcelona L’any 2017, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la Diputació de Barcelona i representants locals van arribar a un acord per millorar la qualitat de l’aire de la conurbació de Barcelona. Aquest pla va fixar la reducció d’emissions en el conjunt del territori. Es va establir que com a mínim s’havien de reduir un 10% les emissions de contaminants associats al trànsit viari de l’Àmbit-40 abans de l’any 2022, amb l’objectiu d’aconseguir una reducció global del 30% l’any 2032 respecte dels valors de l’any 2017. La voluntat del pla és assolir gradualment els nivells recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). No obstant això, a les àrees on actualment se superen els nivells de qualitat de l’aire s’ha d’accelerar l’adopció de mesures locals més intensives per tal de poder assolir els nivells fixats per la Unió Europea. Badalona, 23 de gener de 2020