Twitter Facebook Instagram Youtube

Badalona tindrà una promoció de 41 pisos de lloguer assequible a l’àrea de l’Estrella

Badalona tindrà una promoció de 41 pisos de lloguer assequible a l’àrea de l’Estrella.

El conseller Calvet anuncia la propera convocatòria del concurs per dissenyar i construir una promoció de 41 pisos protegits

L’edifici se situarà en l’àmbit de l’ARE l’Estrella, tindrà un cost de 4,42 milions d’euros, a càrrec de l’INCASÒL, i les obres s’iniciaran el 2022

Es renovarà el ferm de la C-31 al seu pas pel municipi, amb un paviment que contribuirà a la mitigació de soroll i la reducció d’emissions

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha anunciat avui, en un acte conjunt amb l’alcalde de Badalona, Álex Pastor, que l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) convocarà properament el concurs per al disseny i la construcció d’una promoció de 41 pisos de lloguer assequible a Badalona. Les obres tindran un cost aproximat de 4,42 milions d’euros i es preveu que es puguin iniciar el 2022.

L’edifici, de planta baixa i cinc plantes d’alçada, així com locals destinats a ús comercial a la planta baixa i aparcaments soterrats, se situarà a l’àmbit de l’àrea residencial estratègica (ARE) de l’Estrella. En conjunt, la parcel·la té 3.440 m2 de sostre residencial i 650 m2 de sostre per a altres usos.

Aquesta promoció forma part del Programa de lloguer assequible de l’INCASÒL que es va iniciar el 2017 amb l’objectiu de donar un nou impuls al parc d’habitatge públic de la Generalitat de Catalunya. Així, l’INCASÒL convoca i adjudica els concursos per al disseny i l’execució de les promocions.

L’INCASÒL també assumeix el cost de construcció de les promocions, que se situen en solars de la seva propietat o bé cedits per ajuntaments. Un cop finalitzades les diverses promocions, les gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Fins ara, s’han impulsat tres convocatòries en el marc del Programa de lloguer assequible. La primera incloïa quatre promocions amb un total de 91 habitatges i una inversió de 7,01 milions d’euros. La segona, que es va presentar el 2018, estava dotada amb 13,52 milions d’euros de pressupost i consistia en la construcció de quatre noves promocions amb 146 pisos de lloguer assequible. La darrera convocatòria, corresponent a 2019, sumava 11 promocions, amb un total de 483 habitatges i un pressupost de 57,8 milions d’euros.

Programa de lloguer assequible

La política de foment de l’habitatge del Govern de la Generalitat considera prioritari el lloguer per sobre de la compra venda per tal d’ampliar el parc de lloguer i garantir en el temps el caràcter de servei públic de l’habitatge promogut per l’Administració.

És en aquest marc que l’INCASÒL ha habilitat aquest programa per construir noves promocions d’habitatge de lloguer a preus assequibles. El programa de lloguer es planteja assolir els objectius següents:

  • Actuar en llocs de demanda contrastada on la població amb menys recursos té dificultats per accedir a l’habitatge.

  • Promoure edificacions de qualitat arquitectònica, preveient en el seu disseny el futur manteniment dels edificis.

  • Promoure edificacions d’alta eficiència energètica amb especial cura en la reducció de CO2 durant el cicle de vida de les edificacions i en la utilització de materials i sistemes constructius que aportin seguretat, eficiència i disminució del volum de residus.

  • Ubicar les promocions en sectors ja desenvolupats, evitant la transformació de sòl i els nous creixements residencials, amb l’objectiu de minimitzar el consum de territori.

  • Generar activitat en el sector de la construcció i dels professionals de l’arquitectura.

A l’hora d’escollir els emplaçaments, l’INCASÒL ha fet una anàlisi prèvia de la demanda des d’una perspectiva socioeconòmica, d’evolució de mercat i d’evolució del parc d’habitatge en diferents poblacions. Aquests estudis serveixen per identificar la demanda real, el producte més adequat i la renda a aplicar.

Ferm innovador i més sostenible a la C-31

D’altra banda, el conseller Calvet ha explicat que el mes vinent es licitarà la redacció del projecte i l’execució de l’obra per a millorar el ferm de la C-31 al seu pas per Badalona, tot aplicant criteris d’innovació tècnico-tecnològica i sostenibilitat. En concret, el tram on s’actuarà abasta una longitud aproximada de prop de 8 quilòmetres entre Barcelona i el límit de la concessió de la C-32. Amb una inversió prevista de 4,5 milions d’euros les obres s’executaran durant aquest any.

El projecte s’emmarca en el Pla de Ferms Sostenibles del Departament i el programa de compra pública d’innovació de la RIS3CAT, dins del Pla Nacional de Compra Pública d’Innovació (CPI), coordinat pel Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

Aquesta actuació a la C-31 permetrà mitigar alguns dels efectes que una autopista urbana té sobre el seu entorn. D’aquesta manera, es proposa que la solució de ferm que s’executarà, a més de proporcionar la funcionalitat idònia per al trànsit, contribueixi a la millora de la qualitat de l’aire i la reducció del soroll dels vehicles que hi circulen.

L’efecte per a la millora de la qualitat de l’aire s’aconsegueix fonamentalment per l’aplicació d’un tractament de la superfície del ferm basat en la seva composició en diòxid de titani. Aquest component, en exposició a la llum del sol, té la capacitat de captar els NOx de l’aire. Aquest serà el primer cop que s’implementarà en una carretera de la Generalitat de Catalunya. En paral·lel, l’efecte fonoreductor s’assoleix mitjançant l’execució de mescles bituminoses molt poroses, amb una gran quantitat de buits.

Aquesta és una iniciativa pionera, de la qual es farà seguiment en els pròxims anys, que es podria estendre a altres carreteres de Catalunya. A més, és una mesura complementària a les polítiques que el Departament està desenvolupant per a millorar la qualitat de l’aire, com l’aplicació de les zones de baixes emissions.

Reduir la petjada ecològica

El Pla de Ferms Sostenibles té per objectius principals:

  ü Disminuir la petjada ecològica que suposen les obres de millora de les carreteres en l’àmbit de ferms o l’energia necessària per la seva execució

  ü Implantar noves tecnologies sostenibles de disseny, execució i gestió de ferms.

  ü Implantar un nou model de col·laboració entre l’administració i les empreses en el procés de definició i execució de les obres del programa de ferms de la Generalitat de Catalunya. Aquest nou model ha de permetre la transferència de la investigació i el desenvolupament a la implementació de la innovació.

Fins ara, Territori i Sostenibilitat ha executat dues obres dins d’aquest Pla de Ferms Sostenibles i la Compra Pública Innovadora: a la B-224, entre Vallbona d’Anoia i Piera i a la TP-7013, entre Alforja i la Selva del Camp. En aquests casos, la tècnica utilitzada per a millorar la sostenibilitat va ser l’aplicació de mescles semicalentes i temperades.

L’alcalde de Badalona, Álex Pastor, ha destacat que: “la construcció d’aquests 41 habitatges és una gran notícia per pal·liar la falta d’un parc públic i poder lluitar contra les situacions d’emergència habitacional”. “També estem molt satisfets que aquest mateix any els veïns i veïnes de Badalona es beneficiïn de menys soroll i de menys contaminació amb el nou asfalt que tindrà l’autopista al seu pas per la ciutat”, ha afegit.

Badalona, 20 de gener de 2020