Twitter Facebook Instagram Youtube

Millora urbana del carrer de la Riera d’en Matamoros entre el carrer de Francesc Layret i el carrer del Germà Juli

Millora urbana del carrer de la Riera d’en Matamoros entre el carrer de Francesc Layret i el carrer del Germà Juli.

Les obres, que començaran el 15 de gener, renovaran l’enllumenat, la pavimentació i el clavegueram i es donarà més protagonisme al vianant amb unes voreres més amples

El carrer de la Riera d’en Matamoros, entre els carrers de Francesc Layret i del Germà Juli, tindrà una gran transformació urbanística amb les obres de millora que començaran a mitjans de gener. Les obres, amb un pressupost de 244.000 euros i una durada prevista de 4 mesos, consistiran en la millora de l’accessibilitat, els paviments, l’enllumenat públic i el clavegueram i formen part del Programa d’actuacions de cohesió territorial 2016-2019 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Les obres, amb l’objectiu de donar més protagonisme al vianant; ampliaran i regularitzaran les voreres, se suprimirà l’estacionament i es canviarà el sentit de circulació d’aquest tram de carrer. També es preveu la instal·lació d’un nou enllumenat amb tecnologia LED, la modificació de les línies aèries existents i la plantació d’arbrat d’alineació en la vorera nord-est, que serà la que tindrà més amplada.

Badalona, 8 de gener de 2020