Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció en suport de les companyies de creació de Badalona i per la definició dels usos i model de gestió de l’edifici municipal Muebles Rojas ubicat al barri Manresà

Moció en suport de les companyies de creació de Badalona i per la definició dels usos i model de gestió de l’edifici municipal Muebles Rojas ubicat al barri Manresà

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 17 de desembre una moció en suport de les companyies de creació de Badalona i per la definició dels usos i model de gestió de l’edifici municipal Muebles Rojas ubicat al barri Manresà, qualificat d’equipament.

La moció proposa els següents acords:

1) Aquest Ajuntament considera una prioritat el suport a les companyies de creació artístiques ubicades a la ciutat de Badalona i es compromet a treballar-hi perquè mantinguin la seva activitat a la nostra ciutat.

2) Per aquest motiu impulsarà un espai de treball per buscar alternatives viables als espais precaris que ocupen actualment aquestes companyies i definir acords de col·laboració amb totes les companyies ubicades a Badalona.

3) Definir el pla d’usos de l’edifici municipal Muebles Rojas, el model de cessió gestió i governança de l’espai. Concretar la concepció d’un avantprojecte arquitectònic que permeti poder abordar la rehabilitació definitiva de l’espai a curt termini i elaborar el pla d’ocupació de l’espai

4) Informar a totes les entitats vinculades a aquest procés (Fundació FB, entitats allotjades a la MOBBA i AVeïns Manresà i FAVB) dels acords presos a través d’aquesta moció, de quina és exactament la situació actual, i quines les previsions tant en la fórmula de cessió del local com en les condicions per a cadascun dels usos que s’acordin.

5) Es convoqui el més aviat possible un espai de treball participatiu que hauria de concloure amb un Consell de Ciutat on acordar una planificació d’equipaments definitiva, a tota la ciutat, per evitar els canvis de rumb subjectes als períodes electorals i la improvisació. Es tractaria d’aconseguir una planificació completa d’equipaments i serveis de tots els àmbits, partint dels dèficits i necessitats actuals i d’un futur pròxim, i tenint en compte el model de ciutat amb una mirada llarga i transversal. Aquesta planificació ha de comportar una concreció de la ubicació, i els plans d’usos. Així mateix determinar els models de gestió i de concessió d’ús de locals municipals, seguint alguns dels treballs fets durant el PAM 2015-2018 i experiències d’altres municipis, adequant-se a la legislació vigent i a les necessitats d’una ciutat del segle XXI.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PSC, Guanyem Badalona en Comú, ERC, Badalona en Comú Podem i Junts per Catalunya. El grup municipal del PP s’ha abstingut.

Badalona, 18 de desembre de 2019