Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció pel retorn social del rescat bancari i per garantir l’accés a l’habitatge social

Moció pel retorn social del rescat bancari i per garantir l’accés a l’habitatge social

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 17 de desembre una moció pel retorn social del rescat bancari i per garantir l’accés a l’habitatge social.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- Instar el govern espanyol a modificar la disposició addicional sisena de la Llei 2/2012 i del Decret Llei 10/2019, per tal de treure la limitació de l’ús del superàvit municipal, i poder constituir un estoc d’habitatge públic de lloguer social.

SEGON.- Instar el govern espanyol a modificar el règim jurídic de la SAREB mitjançant la modificació de la Disposició Addicional 7ª de la Llei 9/2012, de la que se’n derivi la modificació de l’article 16 i 17 del Real Decret 1559/2012, per tal que la SAREB cedeixin el 30% d’immobles al lloguer social, per a la creació d’un fons social d’habitatge.

TERCER.- Traslladar aquests acords al Congrés dels Diputats i Senat i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PSC, Guanyem Badalona en Comú, ERC, Badalona en Comú Podem i Junts per Catalunya. El grup municipal del PP s’ha abstingut.

Badalona, 18 de desembre de 2019