Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprovació del Pla Econòmic i Financer i modificació de l’Annex d’Inversions

Aprovació del Pla Econòmic i Financer i modificació de l’Annex d’Inversions

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 17 de desembre la modificació de l’annex d’inversions de l’Ajuntament en el sentit de reprogramar inversions per executar-se l’any 2021 per import de 15.972.361,45 euros i l’aprovació del Pla Econòmic i Financer de l’Ajuntament per donar compliment dels objectius o de la regla de la despesa.

Recordem que la Corporació Local va incomplir la Regla de la Despesa amb la liquidació del pressupost de 2018 i que la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera estableix l’obligació d’elaborar un Pla Econòmic Financer (PEF) en cas d’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària que permeti l’any en curs i el següent el compliment dels objectius o de la regla de despesa.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PSC, ERC, Badalona en Comú Podem i amb el vot de qualitat expressat per l’alcalde. Els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú i Junts per Catalunya s’han abstingut. El grup municipal del PP ha votat en contra.

Badalona, 18 de desembre de 2019