Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per desenvolupar polítiques concretes en la lluita contra l’emergència climàtica i la crisi ecològica

Moció per desenvolupar polítiques concretes en la lluita contra l’emergència climàtica i la crisi ecològica

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió celebrada el dimarts 26 de novembre de 2019 una moció per desenvolupar polítiques concretes en la lluita contra l’emergència climàtica i la crisi ecològica.

La moció proposa els següents acords:

1- Elaborar un Pla de Transició Energètica Municipal amb el compromís polític de tots els grups municipals del Ple que s’adapti als objectius establerts al Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima 2021-2030.

2- Elaborar un Pla de Resiliència i Adaptació al Canvi Climàtic a la ciutat amb el compromís polític de tots els grups municipals del Ple amb l’horitzó fixat el 2050.

3- Impulsar mesures que redueixin els vehicles de l’administració propulsats per combustibles fòssils.

4- Desenvolupar mesures orientades a afavorir l’autoconsum d’energia elèctrica en els habitatges, equipaments i empreses de la ciutat.

5- Promoure sistemes de recollida eficients a nivell municipal, que garanteixin un percentatge de recollida selectiva neta mínima de l’ordre del 70% i que posin el focus en la recollida de la matèria orgànica de qualitat amb un nivell d’impropis inferior al 3%.

6- Impulsar campanyes de conscienciació a la ciutadania orientades a promoure l’estalvi energètic, el consum responsable, la petjada ecològica i les conseqüències del canvi climàtic.

7- Exigir al govern espanyol el compliment de la normativa europea sobre la qualitat de l’aire per emissions de diòxid de nitrogen (NO2).

8- Exigir al govern espanyol el compliment dels compromisos vigents en el marc de la normativa europea sobre clima i energia 2030 que demana:

- Mínim 40% de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle en relació als nivells de 1990.

- Mínim el 27% de millora d’eficiència energètica.

- Mínim el 27% de quota d’energies renovables.

9- Traslladar aquests acords a la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Badalona (FAVB), al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 27 de novembre de 2019