Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per a la implementació d’un recàrrec del 50% en l’IBI dels pisos buits i una bonificació de fins al 95% per a lloguers amb renda limitada

Moció per a la implementació d’un recàrrec del 50% en l’IBI dels pisos buits i una bonificació de fins al 95% per a lloguers amb renda limitada

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió celebrada el dimarts 26 de novembre de 2019 una moció per a la implementació d’un recàrrec del 50% en l’IBI dels pisos buits i una bonificació de fins al 95% per a lloguers amb renda limitada.

La moció proposa els següents acords:

1. Demanar la col·laboració de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per accedir a les dades del registre d’habitatges buits de la Generalitat.

2. Demanar registre de consums de subministraments (aigua, electricitat i gas) per completar els indicis de desocupació.

3. Fer ús de les dades del padró municipal per reforçar els indicis de desocupació.

4. Seguir tots els tràmits de notificació i audiència per tal que els interessats puguin presentar al·legacions i proves abans de declarar la condició d’immoble desocupat amb caràcter permanent.

5. Que durant el 2020 es treballarà el recàrrec del 50% de l’IBI en pisos buits propietat d’entitats financeres i fons d’inversions immobiliaris.

6. Que durant el 2020 es treballarà la bonificació de fins al 95% per als habitatges llogats amb renda limitada.

7.Dotar de personal als Departaments de Disciplina Urbanística i Hisenda del personal necessari per elaborar el registre d’habitatges buits.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 27 de novembre de 2019