Twitter Facebook Instagram Youtube

Substitució d’un membre del consell d’administració a la Junta General de Marina Badalona, SA en representació de l’Ajuntament de Badalona

Substitució d’un membre del consell d’administració a la Junta General de Marina Badalona, SA en representació de l’Ajuntament de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió celebrada el dimarts 26 de novembre de 2019 modificar l’acord de Ple adoptat el 15 de juliol de 2019, en relació a la proposta dels membres del Consell d’administració de Marina Badalona, SA, en el sentit de nomenar el senyor Lluís Boada i Guirao en substitució del senyor Víctor Ballester Alarcón.

Conseqüentment, els membres del Consell d’Administració de la societat Marina Badalona, SA proposats a la Junta General en representació de l’Ajuntament de Badalona són els següents:

President: Senyor Alejandro Pastor López

Consellers/es: Senyor Xavier García Albiol

Senyor Ramon Riera Macia

Senyor Rubén Guijarro Palma

Senyora Nora San Sebastián Martínez

Senyor Oriol Lladó i Esteller

Senyor Álex Mañas Ballesté

Senyor Lluís Boada i Guirao

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PSC, Guanyem Badalona en Comú, ERC, Badalona en Comú Podem i Junts per Catalunya. El grup municipal del PP s’ha abstingut.

Badalona, 27 de novembre de 2019