Twitter Facebook Instagram Youtube

El dimarts 26 de novembre, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

El dimarts 26 de novembre, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió començarà a les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà una sessió ordinària aquest proper dimarts 26 de novembre, a partir de les 18 hores, amb el següent ordre del dia;

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar les actes número 11 corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 21 d'octubre de 2019, número 12 corresponent a la sessió ordinària de 29 d'octubre de 2019, número 13 corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 30 d'octubre de 2019 i número 14 corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 13 de novembre de 2019.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat

2. Incorporar a la partida pressupostària 30568138/2410/22699 el compromís de la despesa de 16.677,73 € per al finançament del programa ENFEINA’T 2019, corresponent a les indemnitzacions per finalització de contracte, el vestuari i equips de protecció individual dels treballadors i treballadores.

3. Aprovació del reconeixement de crèdit, la despesa i la factura presentada per EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE, SL relatiu al servei de monitoratge Parc de Nadal 2018.

4. Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i la factura nº. Aj-3 presentada per ENGESTUR, SA relativa a serveis de manteniment de l’Estadi Municipal de Badalona del mes de desembre de 2018.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern i Territori

5. Aprovar la modificació del Pla General Metropolità per a l'ordenació dels espais públics i equipaments de l'antic Escorxador.

6. Rectificar l’acord del Ple de data 30/10/2018 pel que fa a la identificació individualitzada de la factura de l’empresa CLIMA ESPAIS SERVEIS INTEGRALS D’INSTAL·LACIONS SL.

7. Rectificar l’acord del Ple de data 30/10/2018 pel que fa a la identificació individualitzada de la factura de MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS, SLU.

8. Rectificar l’acord del Ple de data 30/10/2018 pel que fa a la identificació individualitzada de la factura de GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA.

9. Aprovació de la rectificació parcial d’error detectat a l’acord de Junta de Govern Local de sessió de data 28/05/2018 relatiu a l’aprovació del reconeixement de crèdit en favor de l’empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA amb NIF A08112716 per la factura corresponent al servei de construcció i reparació de claveguerons de Badalona del mes de febrer de 2018.

10. Aprovació de la rectificació parcial d’error detectat a l’acord de Junta de Govern Local de sessió de data 28/05/2018 relatiu a l’aprovació del reconeixement de crèdit en favor de l’empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA amb NIF A08112716, per les factures corresponents al servei de manteniment de paviments i claveguerams de Badalona dels mesos de gener i febrer de 2018.

11. Donar compte de la resolució adoptada per l’alcalde el dia 31 d’octubre de 2019 de declaració d’emergència i l'activació del pla d'emergència respecte del desallotjament de l’immoble situat al passatge de la Torre, 16.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut

12. Aprovar el reconeixement de crèdit de la factura de T-Systems ITC Iberia S.A.U del contracte de consultoria i serveis de Cloud de plataforma d'administració electrònica, del període desembre/2018.

13. Modificació del pressupost de l’Ajuntament 2019.

14. Modificació del pressupost de l’Ajuntament 2019 i del seu annex d’inversions.

15. Proposar a la Junta General de Marina Badalona, SA la substitució d’un membre del consell d’administració en representació de l’Ajuntament de Badalona.

16. Substituir el representant de l’Ajuntament al Consell de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

17. Nomenar el regidor Jordi Subirana i Ortells com a representant de l'Ajuntament al CNL en substitució de la regidora Helena Bayo.

18. Substituir el representant de l’Ajuntament de Badalona davant la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.

19. Substitució del representant de l’Ajuntament de Badalona davant la “Red Española de Ciudades por el Clima” de la FEMP.

20. Substituir el representant de l’Ajuntament de Badalona al Consorci del Parc de la Serralada de Marina.

21. Substituir el representant de l’Ajuntament de Badalona en el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs.

22. Substituir un representant de l’Ajuntament de Badalona al Consell General de l’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona.

23. Designar el representant de l'Ajuntament de Badalona davant l'AMAP.

24. Donar compte al Ple de la resolució d’Alcaldia de data 12 de setembre de 2019 en relació a la modificació de la composició de la Junta de Govern Local.

25. Donar compte al ple de la resolució de l’Alcaldia de data 18 de setembre de 2019 referent a la designació dels membres de la Comissió de Modernització.

26. Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l'alcalde i els tinents d'alcalde.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC-Avancem MES per a la implementació d’un recàrrec del 50% en l’IBI dels pisos buits i una bonificació de fins al 95% per a lloguers amb renda limitada.

2. Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC-Avancem MES per desenvolupar polítiques concretes en la lluita contra l’emergència climàtica i la crisi ecològica.

3. Moció que presenta el Grup Municipal de Badalona en Comú Podem sobre la Llei de contractes de Serveis a les Persones “Llei Aragonès”.

4. Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en comú en motiu del 60 aniversari de la declaració dels drets de la infància, per al compromís de l’Ajuntament de Badalona amb la mobilitat escolar sostenible i segura.

5. Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú en defensa d’un canvi en la política de residus a la ciutat de Badalona emmarcat en el nou acord metropolità Residu Zero.

6. Moció que presenten els grups municipals d’ERC-Avancem MES i del Partit Popular per a la reforma de les pistes d’atletisme Paco Àguila i el camp de rugbi de Badalona.

7. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per a la redacció i execució d’un projecte de reurbanització de l’àrea de gossos del parc del Gran Sol.

8. Moció que presenten els grups municipals de Junts per Catalunya i Guanyem Badalona en Comú de suport als veïns del carrer Camèlia del barri de Coll i Pujol.

9. Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya de suport a l’informe d’Amnistia Internacional demanant la llibertat del Jordi Sànchez i Jordi Cuixart i que s’anul·li la condemna per sedició.

10. Moció que presenten els grups municipals del Partit Popular i del Partit Socialista per a la transformació, modernització i actualització de polígons industrials i reactivació de l’economia de la ciutat.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 22 de novembre de 2019