Twitter Facebook Instagram Youtube

Dimecres, 13 de novembre, sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Dimecres, 13 de novembre, sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió començarà a les 14 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà una sessió extraordinària aquest dimecres 13 de novembre, a partir de les 14 hores, amb el següent ordre del dia;

ORDRE DEL DIA

1. Ratificar el caràcter extraordinari i urgent de la sessió.

2. Modificació de l’Ordenança Fiscal número 3, reguladora de l’impost de vehicles de tracció mecànica.

3. Modificació de l’Ordenança Fiscal número 1, reguladora de l’impost sobre béns Immobles.

4. Proposta de bases reguladores per a la subvenció pel pagament de la quota líquida de l'IBI per a persones que es troben en situació d'escassa capacitat econòmica, destinada a diversos col·lectius, exercici 2019.

Badalona, 12 de novembre de 2019