Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció respecte les polítiques relacionades amb els animals a la ciutat i la creació d’un consell municipal per a la convivència, defensa i protecció dels animals

Moció respecte les polítiques relacionades amb els animals a la ciutat i la creació d’un consell municipal per a la convivència, defensa i protecció dels animals

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 d’octubre de 2019 una moció respecte les polítiques relacionades amb els animals a la ciutat i la creació d’un consell municipal per a la convivència, defensa i protecció dels animals de Badalona, i per al restabliment de la correcta gestió de les polítiques públiques adreçades al control i benestar de la població animal que viu a la ciutat i de forma molt urgent en el cas de les colònies de gats.

La moció proposa els següents acords:

1. La creació d’un Consell participatiu on les diferents entitats, organitzacions, voluntariat, i persones tècniques i polítiques puguin treballar conjuntament per planificar i coordinar les millors accions i polítiques públiques a la ciutat en aquesta matèria, amb participació de tots els Grups Municipals.

2. Mentre no existeixi el Consell, es plantegi un calendari i un marc de treball que permeti la interlocució òptima amb totes aquestes entitats amb l’ajuntament.

3. Restabliment de la unitat policial específica per al benestar, protecció i control dels animals a la ciutat, dins el nou model de seguretat basat en la proximitat que es va posar en marxa durant el mandat anterior i de la que hem sentit dir que ja no funciona. Restabliment que ha d’estar basat en una valoració i memòria de la feina realitzada i una especificació respecte quina és la situació actual real per cobrir aquest servei.

4. Es restableixi el programa d’esterilització de gats i el treball conjunt amb les persones voluntàries que s’ocupen de les colònies de gats a la ciutat, corregint l’actual situació de desatenció.

5. Es respongui als Grups Municipals les diferents preguntes que han realitzat respecte d’aquests temes, tant per registre com al Ple Municipal.

6. S’informi d’aquests acords a les entitats animalistes i a les organitzacions voluntàries de les colònies de gats

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 30 d’octubre de 2019