Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per l'execució de les places embargades del pàrquing Batllòria i per la defensa dels drets dels concessionaris

Moció per l'execució de les places embargades del pàrquing Batllòria i per la defensa dels drets dels concessionaris

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 d’octubre de 2019 una moció per l'execució de les places embargades del pàrquing Batllòria i per la defensa dels drets dels concessionaris.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- Instar al govern municipal a impulsar el procés d’execució de les places d’aparcament embargades a PARKING BATLLORIA, S.A. i a CLW, S.L. fruits dels impagaments històrics d’ambdues societats.

SEGON.- Que la pròpia societat pública ENGESTUR, S.A. es faci càrrec d’aquestes places embargades encarregant-se de la seva explotació, ja que l’impagament de quotes des de l’any 2006 ha generat un deute que, fins i tot, ha originat perjudicis en la conservació d’aquest edifici municipal.

TERCER.- Instar al govern municipal a que ENGESTUR no repercuteixi els impagaments de les quotes de manteniment de les 152 places embargades.

QUART.- Instar al govern municipal que iniciï l’expedient per fixar les responsabilitats per part de les societats PARKING BATLLORIA, S.A. i CLW, S.L. tal i com es va acordar a l’expedient de l’extinció de la concessió administrativa el 2016.

CINQUÈ.- Informar d’aquests acords a cadascun dels concessionaris que conformen la Junta de Propietaris del Parking Batlloria i la Diputació de Barcelona

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Badalona en Comú Podem, Guanyem Badalona en Comú, PSC i PP i amb les abstencions del Junts per Catalunya i ERC-Avancem-MES.

Badalona, 30 d’octubre de 2019