Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció de suport a les entitats de la ciutat que encara no han rebut les subvencions atorgades per part de l'Ajuntament

Moció de suport a les entitats de la ciutat que encara no han rebut les subvencions atorgades per part de l'Ajuntament

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 d’octubre de 2019 una moció per donar suport a les entitats de la ciutat que encara no han rebut les subvencions atorgades per part de l'Ajuntament.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER. Instar al govern municipal que pagui de forma immediata el primer 50% de l’import total de les subvencions adjudicades, tal i com regulen les bases específiques la convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a entitats que realitzin activitats o programes referits a educació, entitats veïnals, acció cultural, cooperació, esports, joventut, feminismes, serveis socials, gent gran, convivència i salut, per a l’exercici 2019.

SEGON. Instar al govern municipal a fer efectiu el 50% restant de la subvenció abans de finals d’any.

TERCER. Traslladar l’adopció d’aquests acords a totes les entitats badalonines que han concorregut a la convocatòria d’aquestes subvencions i els hi han estat atorgades

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 30 d’octubre de 2019