Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció en defensa dels veïns del carrer de la Indústria 113-139 i de reprovació al fons d’inversió immobiliari Lazora

Moció en defensa dels veïns del carrer de la Indústria 113-139 i de reprovació al fons d’inversió immobiliari Lazora

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 d’octubre de 2019 una moció en defensa dels veïns del carrer de la Indústria 113-139 i de reprovació al fons d’inversió immobiliari Lazora

La moció proposa els següents acords:

1.- Reprovar al fons d’inversió immobiliari LAZORA pels contractes per la renovació dels lloguers amb preus per sobre de mercat i que suposen increments del 80% acompanyats de clàusules abusives, molt lluny del dret a l’habitatge recollit a la constitució espanyola.

2- Demanar al govern municipal que doni suport als veïns i veïnes i que intervingui, mediant en les negociacions per aconseguir pujades de lloguer que no superin l’IPC.

3- Convocar amb urgència el Consell de l'Habitatge de la ciutat per estudiar mesures que permetin reduir la inflació del preu del lloguer.

4- Actualitzar el cens de pisos turístics a la ciutat i sancionar als propietaris d’aquells que de manera fraudulenta s’utilitzin amb aquesta finalitat.

5- Fer pública aquesta Moció als mitjans de comunicació, locals i nacionals.

6- Fer arribar aquesta Moció a tots els veïns de Indústria 113-139, a l’empresa Lazora, al Banc de Sabadell, a l’Empresa Solvia, al Sindicat de Llogaters i a la FAVB.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 30 d’octubre de 2019