Twitter Facebook Instagram Youtube

Convocatòria de 12 places de personal administratiu per a l'Ajuntament de Badalona

Convocatòria de 12 places de personal administratiu per a l'Ajuntament de Badalona.

Les instàncies es poden presentar fins al 29 d’octubre

Aquest dijous, 10 d’octubre, s’obre la convocatòria per a la provisió de 12 places vacants de personal administratiu de la plantilla funcionarial de l’Ajuntament de Badalona. El termini de presentació d’instàncies finalitzarà el 29 d’octubre. La convocatòria del procés selectiu es fa pel sistema de concurs oposició, en torn lliure.

La característiques de la plaça d’administratiu/iva són les següents:

  • Classe de personal: Funcionari/ària de carrera.

  • Escala: Escala d’administració general, subescala administrativa

  • Categoria: Administratiu/iva

  • Grup de titulació: C – subgrup C1

  • Nivell: 15

  • Sistema de selecció: Concurs oposició, torn lliure

  • Adscripció: Qualsevol àmbit del sector públic

D'aquestes places, resta reservada una per a la integració social de persones amb discapacitats.

Les persones aspirants poden consultar les bases a: https://bit.ly/31XODgM

Per a més informació: Departament de Recursos Humans – correu electrònic: seleccio@badalona.cat

Badalona, 9 d’octubre de 2019