Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per demanar la reforma del codi penal per penalitzar la reincidència en els delictes penals

Moció per demanar la reforma del codi penal per penalitzar la reincidència en els delictes penals

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 24 de setembre de 2019 una moció per demanar la reforma del codi penal per penalitzar la reincidència en els delictes penals.

La moció proposa els següents acords:

Primer.- Demanar al Congrés dels Diputats que iniciï una modificació del Codi Penal per penalitzar la reincidència en les infraccions penals.

Segon.- Dotar als Tribunals de Justícia i la Fiscalia de les eines necessàries per poder lluitar contra les infraccions penals i la multireincidència.

Tercer.- Instar a l’Ajuntament de Badalona a posicionar-se a favor dels veïns que pateixen els actes delictius i col·laborar amb tots els recursos disponibles amb els Tribunals de Justícia i la Fiscalia per lluitar contra la multireincidència.

Quart.- Comunicar els acords d’aquesta moció al Congrés dels Diputats i tots els seus grups parlamentaris, al Parlament de Catalunya i a la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona (FAVB).

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PP i del PSC. El grup municipal de Badalona en Comú Podem s’ha abstingut. Els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC i Junts per Catalunya han votat en contra.

Badalona, 25 de setembre de 2019