Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per a la defensa del refugi i l'acollida i de reconeixement a la tasca de l'ONG Proactiva Open Arms

Moció per a la defensa del refugi i l'acollida i de reconeixement a la tasca de l'ONG Proactiva Open Arms

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 24 de setembre de 2019 una moció per a la defensa del refugi i l'acollida i de reconeixement a la tasca de l'ONG Proactiva Open Arms.

La moció proposa els següents acords:

1. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Badalona a la tasca de l’ONG Proactiva Open Arms, amb seu operativa al port de Badalona, i reconèixer la vàlua de les seves accions, front la criminalització, hostilitat i desprestigi de la que ha estat objecte per part dels governs d’Itàlia i d’Espanya.

2. Exigir al Consell Europeu, a la UE i, especialment, al Govern d’Espanya, que acordin vies segures per als refugiats, polítiques actives de rescat marítim, i que compleixin amb els compromisos adquirits prèviament per a l’acollida de persones en cerca de refugi.

3. Exigir al Govern d’Espanya i al Govern de la Generalitat de Catalunya que garanteixin els recursos necessaris per a unes correctes polítiques d’acollida i d’inclusió social, treballant conjuntament les administracions públiques amb les entitats socials i ONGs.

4. Expressar el suport a totes les iniciatives del món local i/o del Fons Català de Cooperació, en matèria de defensa del dret d’asil, de refugi i d’acollida.

5. Comunicar aquests acords a Proactiva Open Arms, al Govern d’Espanya, al Govern de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament Europeu, del Congrés de Diputats i del Parlament de Catalunya i al Fons Català de Cooperació.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 25 de setembre de 2019