Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per a la Declaració d’Emergència Climàtica

Moció per a la Declaració d’Emergència Climàtica

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 24 de setembre de 2019 una moció per a la Declaració d’Emergència Climàtica.

La moció proposa els següents acords:

1. Establir els compromisos polítics, normatives i recursos necessaris per garantir reduccions de gasos d'efecte hivernacle per arribar al balanç net zero no més tard de 2040 i si pot ser abans de 2035, així com aturar la pèrdua de la biodiversitat i restaurar els ecosistemes com única resposta possible per evitar un col·lapse de tots els sistemes naturals, inclòs l'humà.

2. Abandonar els combustibles fòssils, apostant per una energia 100% renovable de manera urgent i prioritària. Per a això els governs municipals han d'analitzar com aconseguir aquest objectiu i proposar els plans d'actuació necessaris, entre d'altres, frenar noves infraestructures fòssils, aconseguir la plena autoconsum elèctric 100% renovables i una mobilitat sostenible com més aviat millor, crear espais per als vianants, fomentar la bicicleta i altres mitjans de transport no contaminants, reduir la demanda d'energia fins consums sostenibles, promoure l'augment de l'eficiència energètica i de les instal·lacions renovables, crear espais educatius i la informació a la població sobre l'emergència climàtica, aconseguir una política de residu 0, evitar els bancs amb què treballa el municipi que financen projectes basats en combustibles fòssils, donar suport a la gestió dels comunals enfocada a la recuperació de la terra fèrtil i el fre de l'erosió. La recuperació dels aqüífers, la recuperació de les pastures a través de la gestió intel·ligent del territori, determinar suports i beneficis fiscals per a l'Espanya buidada que desenvolupa funcions claus de mitigació del canvi climàtic i abordar projectes de regeneració rural, ecològica i humana.

3. Cal avançar, entre altres, en una economia local i de proximitat, que impulsi la sobirania alimentària, silvicultura, agricultura i ramaderia ecològica i de proximitat. Arribant al més aviat possible el ple subministrament agroecològic en els serveis de restauració municipals i estenent a la resta de la població.

4. Iniciar la necessària adaptació dels municipis a la crisi climàtica, amb les conseqüències de l'increment de la temperatura global, les onades de calor, la irregularitat de les precipitacions, l'augment del nivell del mar i altres manifestacions que ja s'estan manifestant.

5. La justícia, la democràcia i la transparència han de ser pilars fonamentals de totes les mesures que s'apliquin, per la qual cal establir un mecanisme de presa de decisions ciutadà de caràcter vinculant amb competències en matèria de vigilància, seguiment i control de les mesures adoptades. Per a això serà necessari establir indicadors i objectius verificables i quantificables. Es fa necessari garantir que aquest mecanisme integri especialment la visió de gènere i d'altres col·lectius vulnerables.

6. Declarar l’emergència climàtica al municipi de Badalona.

7. Donar suport a la vaga mundial del clima del 27 de setembre que impulsa Fridays for Future.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PSC, Guanyem Badalona en Comú, ERC, Badalona en Comú Podem i Junts per Catalunya. El grup municipal del PP s’ha abstingut.

Badalona, 25 de setembre de 2019