Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per instar al Govern Municipal a realitzar una actuació integral al barri de La Mora

Moció per instar al Govern Municipal a realitzar una actuació integral al barri de La Mora

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 24 de setembre de 2019 una moció per instar al Govern Municipal a realitzar una actuació integral al barri de La Mora.

La moció proposa els següents acords:

Primer.- Exigir al Govern Municipal que prengui les mesures oportunes per controlar l’estacionament d’autocaravanes i l’ús inadequat que els seus usuaris fan dels serveis públics de la zona.

Segon.- Exigir al Govern Municipal que prengui les mesures oportunes per millorar el manteniment, rehabilitar les zones de jocs infantils, el mobiliari urbà i la neteja de les zones verdes.

Tercer.- Exigir al Govern Municipal la millora de la seguretat amb més presència de la Guàrdia Urbana per evitar les carreres il·legals de cotxes, els actes incívics d’exhibicionisme, la prostitució i el tràfic de drogues i estupefaents.

Quart.- Exigir al Govern Municipal que prengui les mesures oportunes per evitar la pràctica de relacions sexuals en zones públiques, així com el tràfic de drogues i/o estupefaents.

Cinquè.- Exigir al Govern Municipal que prengui les mesures oportunes de neteja del clavegueram per evitar que els veïns continuïn patint plagues de cuques i rates, entre d’altres, que suposen un greu risc per a la salut pública.

Sisè.- Instar a ADIF que prengui les mesures adients per evitar l’abocament indiscriminat de brossa, electrodomèstics i altre ferralla a les vies del tren.

Setè.- Instar l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Agència Catalana de l’Aigua a prendre les mesures oportunes per millorar les condicions del col·lector d’aigües residuals.

Vuitè.- Comunicar el resultat d’aquesta moció a la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona (FAVB).

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PP i Badalona en Comú Podem. Els grups municipals del PSC, Guanyem Badalona en Comú, ERC i Junts per Catalunya s’han abstingut.

Badalona, 25 de setembre de 2019