Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per canviar el nom actual del "Teatre Principal"

Moció per canviar el nom actual del "Teatre Principal"

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 24 de setembre de 2019 una moció per canviar el nom actual del "Teatre Principal".

La moció proposa els següents acords:

1. Proposar incorporar el nom de Margarida Xirgu al Teatre Principal.

2. Que el 25 d’abril de l’any 2020, durant la clausura de L’Any Margarida Xirgu, es faci una lectura dramatitzada d’una obra per determinar, en aquest espai.

3. Traslladar aquests acords a la Comissió del Nomenclàtor per tal que prengui les mesures oportunes.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 25 de setembre de 2019