Twitter Facebook Instagram Youtube

Modificació del càrrec de portaveu del grup municipal de Guanyem Badalona en Comú

Modificació del càrrec de portaveu del grup municipal de Guanyem Badalona en Comú

En el decurs de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrada el dimarts 24 de setembre de 2019 s’ha donat compte de la resolució de l’alcalde de data 19 de juliol de 2019 referent a la modificació del càrrec de portaveu del grup municipal de Guanyem Badalona en Comú.

Es modifica la resolució de l’alcalde de data 10 de juliol de 2019 en relació a la constitució del Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú, el qual quedarà conformat de la següent manera:

Presidenta: M. Dolors Sabater Puig

Suplent: Nora San Sebastián Martínez

Portaveu: Carme Martínez Ruzafa

Suplent: Antonio Flores Fernández de Córdoba

Membres: M. Dolors Sabater Puig

Nora San Sebastián Martínez

Carme Martínez Ruzafa

Antonio Flores Fernández de Córdoba

Badalona, 25 de setembre de 2019