Twitter Facebook Instagram Youtube

Pla especial d’ordenació de volums Moll de Ponent – Polígon A del Port de Badalona

Pla especial d’ordenació de volums Moll de Ponent – Polígon A del Port de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 24 de setembre de 2019 donar per verificat el Text refós del Pla especial d’ordenació de volums Moll de Ponent – Polígon A del Port de Badalona.

L’objecte del Pla especial és la formulació d’uns paràmetres urbanístics capaços de regular el volum edificable de les illes 11-12-13-14 del moll de Ponent integrant una solució arquitectònica tant en planta com en alçat i ajustar els límits de la parcel·la 14.1 i 14.2.

La proposta millora la volumetria fent que totes les parcel·les mantinguin el mateix ritme, aconseguint també una millora tipològica d’habitatges amb ventilació natural i/o creuada, un bon assolellament i bona orientació per a totes les tipologies.

Aquesta reordenació es planteja sense augment de l’alçada reguladora màxima del conjunt (PB+11), fet que obliga a jugar amb volums de PB - PB+8 i PB+11 per no alterar els m2 de sostre del conjunt.S’han escollit aquests 3 volums d’alçades diferent (PB - PB+8 i PB+11) per aconseguir un joc volumètric atractiu del conjunt d’illes, d’aquesta manera les tipologies podran tenir ventilacions naturals sense necessitat de patis.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PSC, Guanyem Badalona en Comú, ERC, Badalona en Comú Podem i Junts per Catalunya. El grup municipal del PP s’ha abstingut.

Badalona, 25 de setembre de 2019