Twitter Facebook Instagram Youtube

Creació del Consell de Seguretat Ciutadana de Badalona

Creació del Consell de Seguretat Ciutadana de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 24 de setembre de 2019 la creació del Consell de Seguretat Ciutadana de Badalona com a òrgan de participació sectorial en l’àmbit de la seguretat ciutadana en el municipi de Badalona.

La creació del Consell de Prevenció i Seguretat Ciutadana de Badalona té la voluntat de socialitzar i democratitzar la discussió sobre la seguretat a la ciutat, fent coincidir en un mateix espai als representants polítics i aquells altres actors implicats en la producció de seguretat ciutadana com a dret dels ciutadans mantenint en la seva composició la representació de les institucions i col·lectius de la ciutat. L’organització del Consell es regularà mitjançant un reglament.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 25 de setembre de 2019