Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció de reprovació a la regidora de l’Àmbit de Salut, Habitatge i Recursos Interns

Moció de reprovació a la regidora de l’Àmbit de Salut, Habitatge i Recursos Interns

El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 de juliol una moció de reprovació a la regidora de l’Àmbit de Salut, Habitatge i Recursos Interns, Teresa González Moreno, per fer públiques unes informacions confidencials en relació a la situació personal d’una família que porta més de cinquanta dies vivint al carrer.

La moció proposa els següents acords:

1. Reprovar la regidora per desvetllar dades personals i confidencials d’una família de la nostra ciutat i exigir-li una disculpa pública.

2. Instar l’Ajuntament a prendre les mesures necessàries de forma urgent per a posar fi a la situació de marginilitat que estan patint les famílies que fa prop de dos mesos que viuen al carrer.

3. Traslladar aquests acords a les famílies afectades, la PAC Badalona, la PAH Badalona i la FAVB.

La moció es va aprovar amb els vots favorables dels grups municipals de JxCB, ERC, GBeC i PP. Els grups municipals de PSC i BeCP van votar en contra.

Badalona, 31 de juliol de 2019