Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció sobre temes educatius a la ciutat de Badalona

Moció sobre temes educatius a la ciutat de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 de juliol una moció relativa a que la preocupació i ocupació pels temes educatius no poden fer vacances.

La moció proposa els següents acords:

1. Convocar una Junta de Portaveus especial en un termini breu (abans de vacances) per informar amb detall de com estan tots els temes pendents i especialment els temes esmentats: quina és la proposta per resoldre el petit manteniment, quina és la planificació d’obres d’aquest estiu, quines les propostes per resoldre el tema del menjador a l’escola Llibertat i l’escolarització a la Zona 6.

2. Convocar una sessió urgent del CEM per a principis de setembre.

3. Crear i convocar una Comissió dins el CEM de seguiment dels acords de les mocions aprovades al Ple en els darrers anys.

4. Informar d’aquests acords als centres educatius de ciutat, les AMPAs/AFAs, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, al CEM, a FAMPAs, a Badalona Es Mou, al col·lectiu de famílies de la zona 6, a la FAVB i a la FaPaC.

La moció es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 31 de juliol de 2019