Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per al compliment de l'atenció municipal a l'emergència habitacional i rectificació de la regidora Teresa González

Moció per al compliment de l'atenció municipal a l'emergència habitacional i rectificació de la regidora Teresa González

El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 de juliol una moció per al compliment de l'atenció municipal a l'emergència habitacional i rectificació de la regidora Teresa González

La moció proposa els següents acords:

1. Reclamar al Govern Municipal l’aplicació de totes les mesures al seu abast, tant en l’oferta i les prestacions públiques, com en el mercat privat, per a garantir l’accés a una solució habitacional digna, l’accés a la vivenda per a les famílies acampades i per a qualsevol altra família que es pugui trobar en aquesta situació. Si la solució habitacional no és immediata, cal proporcionar una solució provisional, mentre es troba una solució definitiva.

2. Garantir per part del Govern Municipal sempre les mesures de caràcter provisional i temporal, necessàries per a garantir alternatives habitacionals mentre arriba la solució, de manera que cap més persona demandant d’habitatge es vegi obligada a viure al carrer, en un vehicle o en altres circumstàncies similars.

3. Planificar amb urgència el compliment de les anteriors mocions on hi havia propostes de solucions estructurals del problema de falta d’habitatge social a la nostra ciutat, i de les previstes al pla d’habitatge

4. Donar tot el suport i facilitar la feina a les entitats com son l’Aliança contra la Pobresa Energètica, Plataforma Afectats per la Crisi, Plataforma Afectats per la Hipoteca, Plataforma Sant Roc Som Badalona, Plataforma Sense Sostre, Sindicat de Llogaters, per poder desenvolupar la seva feina de solidaritat i suport mutu amb els veïns i veïnes de la nostra ciutat.

5. Reprovar la regidora Teresa González per l’actitud i el posicionament que ha mantingut davant el conflicte. No ha assistit a cap de les reunions que hem tingut la comissió d’entitats i les famílies i en tot moment ha cercat l’enfrontament enlloc de l’acord. Reprovar-la especialment per les seves declaracions públiques , que ja han provocat reaccions d’odi i xenofòbia a les xarxes socials. Ha desinformat i fet públiques dades de caràcter personal i ho ha fet tergiversant la realitat, ha desatès les obligacions municipals pel que fa a l’emergència habitacional i ha contribuït amb les seves paraules a criminalitzar la pobresa i promoure l’odi.

6. Exigir una rectificació pública immediata per part de la regidora Teresa González, que deixi clara la seva confusió i la honorabilitat de les persones assenyalades.

7. Comunicar aquests acords a la FAVB, a totes les entitats esmentades a la moció més a Càrites, PAH, Creu Roja, Fundació Roca i Pi, Marea Pensionista, Sindicats més representatius, FEB, FMC, ACM i al Govern de la Generalitat.

La moció es va aprovar amb els vots favorables dels grups municipals de JxCB, ERC, GBeC i PP. Els grups municipals de PSC i BeCP van votar en contra.

Badalona, 31 de juliol de 2019