Twitter Facebook Instagram Youtube

Cessió gratuïta a favor de la Generalitat de Catalunya del domini de les finques per a la construcció i posada en funcionament de l’IES Ca l'Arnús

Cessió gratuïta a favor de la Generalitat de Catalunya del domini de les finques per a la construcció i posada en funcionament de l’IES Ca l'Arnús

El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 de juliol la Cessió gratuïta a favor de la Generalitat de Catalunya del domini de les finques ubicades al carrer Jacinto Benavente, Pau Vila i Riera de Canyadó, per destinar-la a la construcció i posada en funcionament de l'institut d'educació secundària Ca l'Arnús.

Per tal de fer aquesta cessió, des de l’Ajuntament de Badalona es va donar resposta a la petició de la Generalitat agrupant tres finques diferents en dos terrenys separats per un vial, de manera que la cessió pogués fer-se efectiva.

Un cop enllestit aquest tràmit, amb l’acord emès pel ple s’aprova la desafectació d’aquest aquests bens demanials de l’Ajuntament de Badalona amb la finalitat de procedir, un cop assolida la condició de bé patrimonial, a la cessió de domini de les finques a favor de la Generalitat de Catalunya per la construcció d’equipaments docents. La condició de bé patrimonial serà una realitat si en els següents 20 dies no es formula cap al·legació contrària.

El dictamen es va aprovar es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 31 de juliol de 2019