Twitter Facebook Instagram Youtube

Obres i afectacions en la mobilitat durant aquest mes d’agost a Badalona

Obres i afectacions en la mobilitat durant aquest mes d’agost a Badalona.

Coincidint amb el descens de circulació, es duran a terme diferents projectes i es faran talls de trànsit en alguns carrers de la ciutat necessaris per l’execució de les obres Diverses actuacions que van començar fa mesos seguiran actives durant tot l’estiu Aquest mes d’agost a Badalona, aprofitant el descens de circulació, es duran a terme diferents fases d’obres i projectes ja iniciats que inclouen talls de trànsit en alguns carrers de la ciutat. Aquelles actuacions que no afecten a la circulació i que van començar fa mesos seguiran actives durant les pròximes setmanes per tal de mantenir el calendari previst i poder ser enllestides en el termini que s’havia fixat inicialment. A part d’aquestes obres, en els pròxims dies també es duran a terme petites reparacions en paviments i clavegueram. Reordenació del parc de Lloreda (1ª fase) Aquestes obres, que van iniciar-se el passat mes de maig, estan sent executades per l’AMB amb un pressupost de 985.000 euros, afecten a una superfície aproximada de 5.000 m² i es preveu que estiguin enllestides al mes de novembre. El projecte consisteix en l’arranjament del camí longitudinal del costat mar del parc, així com les millores en l’accessibilitat tant als espais centrals com laterals des d’aquest. Es planteja la substitució de l’enllumenat existent, l’ampliació, modificació i arranjament de l’àrea de gossos, l’ampliació i modificació de la zona de jocs, diferenciant àrees de jocs esportius d’adults i zones de jocs infantils, així com l’arranjament dels dos camins transversals mar-muntanya més usats del parc. Reforma de la plaça Trafalgar (1ª fase) El projecte de la plaça Trafalgar té un pressupost de 1.498.682,26 € i està executat per l’AMB. Les obres van iniciar-se al febrer i finalitzaran al mes de novembre. El projecte de reforma preveu la creació d’un espai lliure pensat per tal que la ciutadania pugui descansar i passejar, però també amb zones per a realitzar altres activitats. El desnivell amb l’avinguda del Marquès de Sant Mori quedarà resolt mitjançant una grada, amb una part enjardinada i una altra adequada per a asseure’s, la qual cosa convertirà aquest espai en un eventual escenari. L’objectiu de reforçar la centralitat de la plaça Trafalgar també es resolt millorant la connectivitat i l’accessibilitat urbana amb els diferents carrers de l’entorn. A l’interior de la plaça es crearan diverses zones d’estar i espais enjardinats amb una nova àrea de jocs infantils. El projecte inclou la recol·locació de les pistes de petanca i la reforma del bar existent. En fases posteriors de l’obra s’habilitarà la pèrgola de la plaça de manera que serveixi d’escenari a l’aire lliure per a esdeveniments o espectacles. Així mateix es milloraran els espais necessaris que planteja l’equipament de l’escenari; lavabos públics; quadres elèctrics etc. Aquestes actuacions actualment es troben en fase de projecte i estan pressupostades inicialment en uns 350.000 euros. Urbanització parcel·la antiga fàbrica Jumberca Aquesta obra està promoguda per CORP PROMOTORS i inclou dos subàmbits d’actuació. El primer, que té un pressupost de 878.051,41€, va començar a executar-se a l’abril i està previst que finalitzi a l’octubre. L’objecte d’aquesta actuació és la definició de les obres d’urbanització corresponent a la zona de l’antiga fàbrica Jumberca del Barri de Canyadó arran de la construcció d’un edifici d’habitatges promogut pel promotor abans esmentat. El promotor d’aquesta actuació cedirà a l'ajuntament el local en planta baixa del nou edifici d'habitatges en construcció (amb una superfície d’uns 1200 m²). Posteriorment, l’ajuntament haurà de decidir quin ús dona a aquest local. El segon subàmbit, amb un pressupost de 231.143,31€, preveu la reurbanització d’una parcel·la situada al barri de Manresà, concretament a la carretera de Mataró amb el carrer del Torrent Vallmajor. L’actuació va iniciar-se el passat 29 de juliol i es preveu que tingui una durada aproximada de tres mesos. Ca L’Andal: Neteja i condicionament de la masia i el seu entorn: Aquesta actuació està executada per l’Ajuntament de Badalona i té un pressupost de 131.118,66€. L’objectiu d’aquesta actuació és poder accedir al recinte i a l’interior de la masia amb un mínim de seguretat i condicions. En aquest senti, s’han previst les actuacions següents: - A l’interior de la masia: extracció de mobiliari i neteja de l’interior de la masia, l’enderroc d’envans de distribució, extracció de les plantes enfiladisses de la façana, contractació d’una escomesa elèctrica i una escomesa d’aigua. - A l’exterior de la masia: enderroc de les edificacions en estat ruïnós, neteja, esporgada i talada de plantes i arbres, enderroc parcial del mur de tancament de finca a l’Av. Martí Pujol i construcció de nova tanca metàl·lica, recuperant, en part, l’alineació i aconseguint una vorera de quatre metres d’ample. Després d’aquesta actuació, que va iniciar-se fa un parell de setmanes i que estarà enllestida al novembre, s'haurà de fer un projecte d'anàlisi de patologies de l’estructura i de consolidació de coberta amb les obres corresponents. Finalment, caldrà un projecte de rehabilitació de l'edifici i definir quin ús se li dona. Connexió entre les subestacions elèctriques de Canyet i Guixeres A mitjans del mes de juliol, l’empresa Red Eléctrica de España (REE), amb la col·laboració de l’Ajuntament de Badalona, ha començat les obres de connexió entre les subestacions elèctriques de Canyet i Guixeres. Les obres de les canalitzacions subterrànies tenen un termini previst d’execució de 18 mesos i s’efectuaran en diverses fases per tal de reduir les afectacions al trànsit i minimitzar les molèsties al veïnat. La inversió global és de 15 milions d’euros. Les obres, que es faran per trams, no suposaran, en general, haver de tallar totalment el trànsit, però si que comportaran afectacions en la circulació de vehicles. De moment, l’actuació ha començat al tram de l’avinguda del Conflent, entre el carrer de Joan d’Àustria i la carretera de Pomar. Aprofitant la construcció de la nova infraestructura soterrània de canalització elèctrica es faran millores urbanístiques al tram de la carretera de Pomar, entre el carrer de Vallromanes/Pineda i la rotonda de la carretera B-500 i al tram del carrer Torrent de Vallmajor entre aquesta rotonda i el carrer de les Guixeres. Les afectacions en el trànsit derivades d’aquestes actuació i previstes per als pròxims dies son: - Fins al 9 d'agost, la cruïlla entre l'avinguda Conflent i el carrer Joan d'Àustria patirà restriccions de trànsit causades per la reducció d'un carril de circulació. - Fins al 9 d’agost, a la carretera de Pomar, tall de trànsit entre el carrer Hospital i el carrer Cerdanya, afectant a la línia 3 de Tusgsal Remodelació del carrer del Molí de la Torre El passat 15 de juliol es van iniciar les obres de remodelació del carrer del Molí de la Torre entre els carrers de Jaume Passarell i Doctor Daudí per millorar la mobilitat i l’accessibilitat d’aquest tram de carrer. Les obres, que formen part del Programa d’actuacions de cohesió territorial (PACTE) 2016-2019 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), consistiran en la modificació de la calçada, que passarà a disposar d’un carril de circulació en cada sentit, i l’ampliació de la vorera, costat Barcelona, que passarà a tenir quatre metres i s’hi plantarà arbrat. També es preveu millorar els paviments, l’enllumenat públic i el clavegueram. L’actuació te una durada prevista d’uns quatre mesos i un cost total aproximat de 450.000 euros. Parc de Can Bada Aquesta actuació, realitzada per l’AMB, té per objecte la prolongació del parc del Torrent de la Font fins al lateral de la C-31 i el carrer Alacant. Les obres van iniciar-se el passat mes de maig i es preveu que finalitzin al desembre d’aquest any. L’actuació suposa la urbanització i adequació del parc de Can Bada amb la formació d’un conjunt de terrasses, connectades entre elles per diversos recorreguts que permeten superar les diferències de nivell existents entre la trama urbana i la riera. Les obres inclouen paviment molt permeables i una vegetació amb plantes autòctones o adaptades a les condicions climàtiques de la zona i de baixos requeriments hídrics. A més es dotarà el parc d’enllumenat amb tecnologia LED, mobiliari urbà i zona de jocs infantils. El pressupost de l’actuació és de 680.000 €. Plaça Jordi Dauder Durant aquest mes d’agost s’iniciaran els moviments de terres a la plaça Jordi Dauder, situada al costat dels carrers Batllòria i Empordà. L’actuació està vinculada a la construcció per part de la Societat Cooperativa ARAUCA, S.C.C.L. de dos edificis d’habitatges amb un total de 136 habitatges protegits de règim general, 80 en lloguer i 56 en venda. Les obres d’urbanització s’executaran simultàniament amb les dels edificis d’habitatges i està previst finalitzin en la primavera del 2021. Anselm Clavé En aquest indret, l’empresa Elecnor està realitzant una actuació per reforçar les línies de mitja tensió de la companyia Endesa. Aquestes obres afecten a la circulació de la següent manera: - Del 29 de juliol al 2 d’agost: Desviament del trànsit de vianants a la zona d’obres, abans d’arribar a la parada d’autobús. Aquest canvi afectarà a la circulació pel carril Bus. - Del 5 al 9 d’agost: Anul·lació de la parada d’Autobús situada en aquest carrer. - Del 12 al 16 d’agost: Afectacions en el trànsit per les tasques de canalització des de la cruïlla amb el carrer Mistral i el nº 16 del carrer Anselm Clavé Badalona, 31 de juliol de 2019