Twitter Facebook Instagram Youtube

El dimarts 30 de juliol, sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Badalona

El dimarts 30 de juliol, sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió començarà a les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà aquest pròxim dimarts 30 de juliol, a partir de les 18 hores, una sessió ordinària amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’acta número 8 corresponent a la sessió extraordinària de 15 de juliol de 2019.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat

2. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de MARIA BATET ROVIROSA per un import total de 600,00 euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors de l'antic IMPO i no pagats en l'exercici corresponent.

3. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de OLLER BUSINESS INSURANCE BROKE, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors i no pagats en l'exercici corresponent.

4. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor d'ICESE PREVENCIÓN, SL, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors de l'antic IMPO i no pagats en l'exercici corresponent.

5. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de CAN CET, SL, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors de l'antic IMPO, i no pagats en l'exercici corresponent.

6. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de TORRES & SAEZ DISTRIBUCIÓN, SA, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors de l'antic IMPO i no pagats en l' exercici corresponent.

7. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de l'Institut Català d'Ensenyament Industrial, SL, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors i no pagats en l’exercici corresponent.

8. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de DIOMIRA DE BARCELONA, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors pel pagament dels serveis docents, i no pagats en l' exercici corresponent.

9. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de FIDELIS FACTU Sociedad Cooperativa, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors de l'antic IMPO i no pagats en l'exercici corresponent.

10. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de l'empresa Urban Time, 2015 SL, corresponent al servei de l'execució del projecte educatiu i de lleure "Espais educatius de Joc" període 2018 per un import total de 5.638,08 €.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern i Territori

11. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors a favor de Kantar Media SAU pel servei digitalitzat del seguiment diari de notícies de premsa, durant el mes de desembre de 2018.

12. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits a favor de Gestió de Publicacions Locals SCCL per la publicació de pàgines especials informatives de la campanya "Estimem el Nadal a Badalona".

13. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors a favor d'Enter Global Events SL per la contractació d'un espai publicitari a la Pista de Gel de Sant Josep durant desembre de 2018.

14. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit a favor de CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS, pel servei d'assistència tècnica pel Sistema d'Informació geogràfica (SIG) municipal de l'Ajuntament de Badalona.

15. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit per la factura d'exercici anterior d'ATENDRE,SL pel Servei de manteniment i actualització de les llicències del Software de gestió d'incidències i la seva adaptació a dispositius mòbils.

16. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici a favor de l'empresa ACTUALTIC, SL.

17. Aprovar la rendició del compte justificatiu per l'import de 25.082,58 € de la subvenció nominativa i finalista presentada per l'entitat CLUB MARISTES ADEMAR.

18. Aprovar la rendició del compte justificatiu per l'import de 28.404,14 € de la subvenció nominativa i finalista presentada per l'entitat AEE Col·legi Cultural Badalona.

19. Aprovar la rectificació de l'error detectat a l'acord plenari de data 21/05/2019 d'aprovació de la rendició del compte justificatiu de la subvenció nominativa i finalista presentada per l'Associació Esportiva Sant Andreu de Natzaret.

20. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor d'Aigües de Barcelona Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua SA., derivat de compromisos de despeses degudament adquirits durant l'exercici 2018.

21. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de CRISTINA MATEO JUAN pels treballs de coordinació de seguretat i salut per les obres de millora en l'accés a la urbanització de Mas Ram carretera de la Conreria.

22. Aprovar les factures i certificacions, com a reconeixement de crèdit, per les obres de Millores urbanes a la zona industrial Badalona Sud, Lot 1: obres de reaglomerat.

23. Aprovar l'expedient de contractació, despesa, licitació i obertura del procediment obert per a l'adjudicació del contracte per la prestació del servei de manteniment integral de les instal·lacions d'enllumenat públic.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge

24. Ratificar l’acord de la Mesa General de Negociació de 12 de juliol de 2019 i aprovar l’increment addicional del 0,25% aprovat pel Govern el 21 de juny de 2019 amb efectes 1 de juliol de 2019 a les retribucions per a l'any 2019 del personal de l'Ajuntament.

25. Aprovar un reconeixement de crèdit per l'abonament de les factures corresponents a revisions mèdiques i especialitats preventives de Seguretat en el Treball i Vigilància de la Salut del Servei de Prevenció aliè complementari del propi de l'exercici 2018

26. Aprovar les factures corresponents a l'assegurança temporal de 4 vehicles per a les activitats de la Cavalcada de Reis 2018.

27. Aprovar inicialment les Bases específiques de convocatòria d’atorgament de subvencions a persones en situació d’escassa capacitat econòmica sobre una quantitat equivalent a la quota líquida de l’IBI, a propietaris de pisos buits que els cedeixin a l’Oficina Local d’Habitatge per a lloguer social.

28. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l'empresa GIROCOPI, SL.

29. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l'empresa FONTOSORIA, SL.

30. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l'empresa SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA.

31. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l'empresa FLORISTERIA I JARDINERIA EL GORG, SL.

32. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l'empresa PINTURAS CORBACHO, SL.

33. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l'empresa ACQUAJET SEMAE, SLU.

34. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de CB REGISTROS DE LA PROPIEDAD 2 Y 3 DE BADALONA.

35. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a favor de l'empresa lMPRIMEIX, SL.

36. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l'empresa BASSO, SA.

37. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l'empresa PUBLISERVEI, SL.

38. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l'empresa FLORISTERIA I JARDINERIA EL GORG, SL.

39. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l'empresa PINTURAS CORBACHO SL.

40. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l'empresa ABELLÓ LINDE, SA.

41. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l'empresa ECOBETULO, SL.

42. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l'empresa ABACUS, SCOOP C L.

43. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici DROGUERIA BOTER, SL.

44. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici a favor de l'empresa GRIFELL GERMANS, COMUNITAT DE BENS.

45. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l'empresa IMPRENTA MAROT SCP.

46. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l'empresa IMPREMTA MAROT SCP.

47. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de CORAL SAS.

48. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l'empresa SAMEFA SL.

49. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l'empresa VIVA AQUA SERVICE SPAIN, SA.

50. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l'empresa ESCOFET 1886, SA.

51. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l'empresa ABACUS, S COOP C L.

52. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l'empresa MEDIA MARKT PARETS DEL VALLES, SA.

53. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici a favor de l'empresa CORFIRE, SCP.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

54. Incorporar al vigent pressupost de l'exercici 2019, el romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació del pressupost de l'exercici 2018.

55. Donar compte al Ple de la liquidació del pressupost municipal refós, tant de l'Ajuntament com dels seus Organismes autònoms, corresponent a l'exercici econòmic de 2018.

56. Donar compte de l'informe de la Intervenció General de resolucions i acords adoptats pel President i Ple de la Corporació, contraris a objeccions formulades per aquesta Intervenció i de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos 2018.

57. Aprovar la rectificació d'errors materials en diversos acords de reconeixements de crèdit aprovats pel Ple de 21.05.2019 corresponents als expedients 4793B, 3615Y, 1807S i 6233W.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú per l'estricte compliment de la normativa de tractament dels residus tòxics en les obres de titularitat pública.

2. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú per al compliment de l'atenció municipal a l'emergència habitacional i rectificació de la regidora Teresa González.

3. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú, l'Educació no pot fer vacances.

4. Moció que presenten els grups municipals de Junts per Catalunya i ERC Avancem-MES de petició adhesió convocatòria ajuts destinats a fomentar la retirada de materials d'aïllament de la construcció que continguin amiant.

5. Moció que presenten els grups municipals d'ERC Avancem-MES i Junts per Catalunya sobre el tancament d'equipaments culturals.

6. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular de reprovació a la regidora de l’Àmbit de Salut, Habitatge i Recursos Interns, Teresa González Moreno, per fer públiques unes informacions confidencials en relació amb la situació personal d’una família que porta més de cinquanta dies vivint al carrer.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 26 de juliol de 2019