Twitter Facebook Instagram Youtube

La intervenció arqueològica feta al solar de l’antiga fàbrica coneguda com l’Estrella ha permès documentar una vil·la romana de 2.633 m2

La intervenció arqueològica feta al solar de l’antiga fàbrica coneguda com l’Estrella ha permès documentar una vil·la romana de 2.633 m2.

Es tracta d’una gran explotació agrària on s’han localitzat sitges, dipòsits, elements constructius romans, contenidors ceràmics i una espectacular llàntia de terracota en forma de gladiador

La intervenció arqueològica que s’està portant a terme al solar de l’antiga fàbrica coneguda com l’Estrella, situada a la Rambla de Sant Joan de Badalona, ha permès documentar una vil·la romana de 2.633 m2. Es tracta d’una gran explotació agrària, situada a 500 metres de la ciutat de Baetulo, en la qual es localitzen, a més de l’edifici principal, diferents zones productives relacionades amb les feines agrícoles: un conjunt de sitges -utilitzades per emmagatzemar cereals o llegums-, quatre dipòsits -dos amb una capacitat de milers de litres-, un camp de dolia -contenidors ceràmics de gran capacitat que es podien utilitzar per a la fermentació del vi- i un gran edifici que podria servir de magatzem.

Situada al territorium de Baetulo, és lògic pensar que es tracta d’una important explotació vitivinícola que, gràcies a la troballa d’una inscripció, podríem relacionar amb Marcus Porcius, el gran productor local de vi que distribuí el seu producte per tot l’Imperi.

L’excavació, realitzada en extensió en un solar de 4.395 m2, també ha posat al descobert elements constructius romans que, a falta de l’estudi posterior, semblen tenir connotacions funeràries. D’altra banda, s’ha recuperat material ceràmic del segle V (vaixella fina de taula de procedència gal·la) que permetrà elaborar un discurs sobre una època de la qual no es tenia informació fins ara, i una espectacular llàntia de terracota en forma de gladiador, de factura molt detallista, veritablement excepcional.

A més de la vil·la, també s’han documentat estructures que van fins a l’època moderna, de manera que es pot parlar d’una ocupació humana continuada en aquesta àrea.

Aquest dimarts s’ha fet una visita tècnica adreçada als mitjans de comunicació per explicar les restes arqueològiques que han aparegut en aquest solar. Les explicacions tècniques ha anat a càrrec de l’arqueòloga del Museu de Badalona, Clara Forn, i d’Iñaki Moreno (ATICS S.L.), director de la intervenció arqueològica. L’acte també ha comptat amb la presència de l’alcalde de Badalona, Álex Pastor, i del secretari general del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Ferran Falcó.

L’alcalde de Badalona ha posat de relleu que “la magnitud de l’explotació agrícola descoberta és molt important i és una bona oportunitat perquè l’Ajuntament i la Generalitat segueixin treballant i aprofundint en la història de la ciutat”.” Pastor ha afirmat que “la Baetulo romana continua donant grans fruits a la nostra història i a la nostra cultura i situa Baetulo a l’alçada de la veïna Barcino”.

Per la seva banda, el secretari general del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha explicat que un cop el Departament de Cultura de la Generalitat i el Museu de Badalona determinin a nivell tècnic què cal fer amb les restes arqueològiques localitzades es podrà abordar la futura urbanització del sector de l’Estrella on està prevista la construcció de 360 nous habitatges de promoció pública i lliures i també una escola.

Aquesta intervenció és un pas previ a l’execució urbanística de l’ARE l’Estrella i està promoguda pel Consorci urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques de l’Estrella i de Sant Crist, format per INCASÒL, empresa depenent de la Generalitat de Catalunya, i l’Ajuntament de Badalona. El Consorci va encarregar a INCASÒL la realització d’aquesta intervenció arqueològica, que va ser adjudicada a l’empresa d’arqueologia ÀTICS, SL i està supervisada pel Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya i el Museu de Badalona.

Badalona, 23 de juliol de 2019