Twitter Facebook Instagram Youtube

Comencen les obres de connexió entre les subestacions elèctriques de Canyet i Guixeres

Comencen les obres de connexió entre les subestacions elèctriques de Canyet i Guixeres.

La nova canalització subterrània permetrà millorar la fiabilitat del subministrament elèctric a la ciutat i la posada en funcionament de la subestació de Guixeres

Les obres tenen un termini de 18 mesos, les porta a terme l’empresa Red Eléctrica de España i es fan per trams per disminuir les afectacions al trànsit

L’empresa Red Eléctrica de España (REE), amb la col·laboració de l’Ajuntament de Badalona, ha començat les obres de connexió entre les subestacions elèctriques de Canyet i Guixeres. Les obres de les canalitzacions subterrànies tenen un termini previst d’execució de 18 mesos i s’efectuaran en diverses fases per tal de reduir les afectacions al trànsit i minimitzar les molèsties al veïnat. La inversió global és de 15 milions d’euros.

L’empresa REE, que opera el sistema elèctric i el transport d’electricitat a Espanya, pretén amb aquesta actuació un doble objectiu: per una banda la interconnexió de les subestacions que millorarà la fiabilitat de les línies elèctriques i, d’una altra, posar en marxa la subestació de les Guixeres que incrementarà les prestacions del subministrament elèctric a les empreses instal·lades al polígon de les Guixeres.

El traçat de canalització de la línia soterrània de 220 kV que anirà des de la subestació de Canyet a la de les Guixeres passarà per la riera de Canyet, l’avinguda del Conflent, la carretera de Pomar i el carrer del Torrent de Vallmajor. Les obres, que es faran per trams, no suposaran, en general, haver de tallar totalment el trànsit. Només s’haurà de restringir completament la circulació de vehicles durant la construcció dels tres calaixos de connexió situats al llarg del recorregut de la nova línia.

Les obres ja han començat al tram de l’avinguda del Conflent, entre el carrer de Joan d’Àustria i la carretera de Pomar.

Millores urbanístiques a la carretera de Pomar i el Torrent de Vallmajor

Aprofitant la construcció de la nova infraestructura soterrània de canalització elèctrica es faran millores urbanístiques al tram de la carretera de Pomar, entre el carrer de Vallromanes/Pineda i la rotonda de la carretera B-500 i al tram del carrer Torrent de Vallmajor entre aquesta rotonda i el carrer de les Guixeres.

En el primer cas, es modifica l’actual traçat del tram de la carretera de Pomar perquè connecti perpendicularment amb l’actual rotonda de la carretera B-500, tal com està previst al planejament urbanístic vigent.

Pel que fa al tram del carrer del Torrent de Vallmajor, entre la rotonda i el carrer de les Guixeres, s’ampliarà un carril de circulació, de manera que el nombre dels carrils passaran de 3 a 4.

En tots dos casos es preveuen que les afectacions al trànsit de les obres no siguin molt importants, atès que els treballs de canalització al tram per sobre de la rotonda es faran en l’espai per on passarà el nou tram del carrer de la carretera de Pomar, sense afectar l’actual traçat, i en l’altre tram, fins al carrer de les Guixeres la nova canalització s’ha projectat sobre el nou carril de circulació.

El pressupost de les obres del “Projecte de reurbanització parcial del Torrent de Vallmajor i de la carretera de Pomar per la línia subterrània Canyet-Guixeres a Badalona”, així com els arranjaments associats a aquest, és de més 790.000 euros, finançats íntegrament per l’empresa operadora i transportista del sistema elèctric.

Badalona, 12 de juliol de 2019