Twitter Facebook Instagram Youtube

Les infraccions penals a Badalona es redueixen un 4% durant el primer trimestre de 2019

Les infraccions penals a Badalona es redueixen un 4% durant el primer trimestre de 2019.

El primer Balanç de Criminalitat del Ministeri de l’Interior recull descensos als indicadors de tràfic de drogues, delictes menys greus de lesions, robatoris amb força als domicilis i furts

La criminalitat ha baixat un 3,9 per cent a Badalona en el primer trimestre del 2019 atès que el total d’infraccions penals registrades a la ciutat ha baixat de les 3.028 a les 2.909. Així es desprèn del “Balance de criminalidad” que ha fet públic el Ministeri de l’Interior on analitza diferents indicadors d’infraccions penals registrades a les províncies espanyoles i a les localitats amb població superior als 30.000 habitants.

En el balanç positiu de Badalona hi ha influït molt el descens en prop d’un 60% del tràfic de drogues; els delictes greus i menys greus de lesions (-21%); els robatoris amb força als domicilis (-20%) i els furts, amb un descens del 10%.

Els indicadors més negatius es concentren en els 2 homicidis que han tingut lloc en aquest primer trimestre i en l’augment dels delictes relacionats amb agressions sexuals o amb la llibertat sexual.

En el conjunt dels municipis de la província de Barcelona el total d’infraccions penals ha augmentat un 7,9%, amb un increment de tots els indicadors, a excepció d’un descens del 14% dels robatoris amb força als domicilis i la reducció de 7 a 6 els homicidis (-14,3%).

Les dades al servei del Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministeri de l’Interior, provenen de la Guardia Civil, Cos Nacional de Policia, Ertzaintza, Mossos d’Esquadra, Policia Foral de Navarra y dels cossos de Policia Local.

El balanç sencer de Criminalitat es pot consultar: https://bit.ly/2MZqG5S

Badalona, 20 de juny de 2019