Twitter Facebook Instagram Youtube

Adhesió de l’Ajuntament de Badalona a la Xarxa Global de Ciutats Amigues de les Persones Grans2019

Adhesió de l’Ajuntament de Badalona a la Xarxa Global de Ciutats Amigues de les Persones Grans2019

El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar en la sessió extraordinària celebrada el dimarts 21 de maig l’adhesió de l’Ajuntament de Badalona a la Xarxa Global de Ciutats Amigues de les Persones Grans.

“Ciutats amigues de la gent gran” és un programa que ha impulsat l'Organització Mundial de la Salut (OMS) a favor de la salut i el benestar de les persones grans.

En aquest cas, amb l’ajut tècnic de la Diputació de Barcelona, el projecte “Badalona ciutat amiga de les persones grans” treballarà conjuntament amb tots els agents locals que actuen en aquest àmbit i dins del marc d’una xarxa mundial per assolir l’objectiu estratègic de potenciar l’envelliment actiu del conjunt de la ciutadania, millorant la qualitat de vida d’aquestes persones i vetllant per aquelles que puguin estar sotmeses a risc d’exclusió social.

El projecte treballarà a l’entorn de vuit punts principals:

  - La participació social i cívica

  - La mobilitat i el transport

  - L’accessibilitat o l’ús dels espais públics i privat

  - L’habitatge

  - Els serveis socials i els de salut

  - Les relacions de suport i ajuda mútua

  - El respecte, les desigualats i les condicions d’inclusió

  - La comunicació i la informació

El dictamen es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 22 de maig de 2019