Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprovació inicial de la modificació del Pla General Metropolità al carrer Tanit i l’avinguda de la Comunitat Europea

Aprovació inicial de la modificació del Pla General Metropolità al carrer Tanit i l’avinguda de la Comunitat Europea

El Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar inicialment en la sessió extraordinària celebrada el dimarts 21 de maig la Modificació puntual del Pla General Metropolità al carrer Tanit i a l’avinguda de la Comunitat Europea del barri de Montigalà de Badalona amb l’objectiu d’ajustar les qualificacions urbanístiques del Centre de conservació i control de trànsit de les Rondes de Barcelona i adaptar-les als usos existents i a la urbanització i edificacions implantades.

En l’àmbit de l’actuació urbanística que comporta la modificació del PGM, que es tramita per iniciativa pública de l’Ajuntament de Badalona, es manté la superfície dels sòls qualificats dels sistemes d’espais lliures.

El dictamen es va aprovar amb els vots favorables dels grups municipals del PP, GBC, PSC, ERC, PDiU i C´s. El grup municipal d’ICV-EUiA es va abstenir.

Badalona, 22 de maig de 2019